FAQ

Otázka:

Mám záujem odkúpiť pozemok v Žiline, ktorého vlastníkom je Slovenský pozemkový fond. Je vôbec možnosť takýto pozemok kúpiť ak áno ako a za akých podmienok?

Otázka:

Pekný deň prajem chcel by som sa informovať. Plánujem založiť SHR Mladý farmár, avšak nemám pôdu ktorý by som obrábal , preto sa chcem informovať či je možné si od pozemkového fondu nejakú pôdu prenajať?  Som z mesta Trstená 028 01 , Žilinský kraj, katastralné územie Trstená. ďakujem za skorú odpoveď .

 

Otázka:

Chcela by som sa informovať ako postupovať a na koho sa obrátiť v takom prípade, keď pozemky sú evidované na mojom prastarom otcovi a je tam uvedené, že správca je slovenský pozemkový fond, nakoľko tieto pozemky chceme previesť do nášho vlastníctva na základe dedičských konaní.

 

Otázka:

Dovolil by som sa informovať ohľadom nájomného za pozemky nezistených vlastníkov. Pozemky, ktoré boli vedené s nezisteným vlastníkom boli prenajaté SPF. Údaje k pozemkom boli doplnené, tým pádom už majú vlastníka zapísaného v katastri. Je možné žiadať spätne nájomné od SPF, ktoré poberal v čase, kým boli pozemky nezisteného vlastníka. Ak áno, za aké obdobie spätne. Ďakujem.

 

Otázka:

Dobrý deň prajem, chcem Vás poprosiť o pár drobných informácií.

Skončil som poľnohospodársku univerzitu a veľmi rád by som sa zaregistroval ako mladý poľnohospodár - SHR. Dostal som sa do problému, ako väčšina začínajúcich poľnohospodárov a to je, že mám malú výmeru pôdy na ktorej by som mohol hospodáriť.

Chcel by som si zobrať od Slovenského pozemkového fondu do prenájmu pôdu, ktorá sa nachádza v našom katastrálnom území, no nakoľko v našom katastrálnom území hospodári viacero roľníkov, nie som si istý, či túto pôdu už niektorý z nich nemá v prenájme.

Vy máte prehľad o tom, či je pôda v jednotlivých katastrálnych územiach v prenájme a aká je výmera ktorú má SPF v jednotlivých KÚ? Jedná sa o KÚ Malé Lednice, okres Považská Bystrica.

 

Otázka:

Zdravím Vás, pokúšal som sa na Vašej stránke nájsť Zmluvu o bezodplatnom prevode vlast. k pozemkom V-5423/14 zo dňa 4.9.2014-417/14. Viete mi ju sprístupniť?

 

Otázka:

K nadobudnutiu vlastníckeho práva vydržaním by som mal otázku. V prípade pozemkov neznámych vlastníkov, ktorých vlastnícke práva spravuje SPF, môže obec, resp. starosta vydať súhlasné stanovisko k vydržaniu osvedčením bez súhlasného stanoviska SPF?  Alebo to nie je potrebné?   

 

Otázka:

Chcem kúpiť 5720 m2 ornej pôdy mimo zastavaného územia obce od jediného vlastníka (fyzická osoba). Po dohode o cene pozemku je možné celú transakciu zrealizovať kúpno predajnou zmluvou?Alebo je potrebné sa riadiť  zákonom 140/2014? Pozemkom si chcem zväčšiť svoj susediaci pozemok.

Otázka:

Dobrý deň, chcem si len overiť informáciu, že odkúpiť pozemok od SPF (fyzickou osobou) je možné len do výmery 1000m2? Mam záujem o pozemok vlastnený SPF, ale chcel by som odkúpiť približne 2000m2

 

Otázka:

Chcela by som sa spýtať na cenu pozemku LV 4324 v katastri Revúcej, ktorý spravuje Slovenský pozemkový fond, ak by som ho chcela odkúpiť. Pozemok sa nachádza za záhradou môjho rodinného domu.

 

Otázka:

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat mám pohledávku dědictví vúči SLOVENSKÉMU FONDU z titulu zmluvy o převodě vlastnictví č.05632/2013-PKZP-K40099/13.00 ze dne 7.1.2014.Potřebuji se s Vámi dohodnout o vyrovnání této pohledávky. Zda je možné se dostavit jakykoliv úřední den nebo zdali je třeba se předem objednat,v případě objednání zašlete termín a adresu.

Otázka:

Dobrý deň chcel by som sa opýtať ako to funguje pri vydržaní pôdy po 30 rokoch.

 

Otázka:

V katastrálnom území Bratislava - Staré Mesto spolu s bratom máme už rozdelenú záhradu, čo je zachytené na geometrickom pláne zaregistrovanom na katastri. Ako mám postupovať, aby časť moja a bratova časť záhrady neboli evidované ako záhrada, ale ako dva stavebné pozemky s výmerou po päť ároch.

Otázka:

Po zdedení pozemku sme sa stali jeho vlastníkmi. Zistili sme že pozemok z jeho časti užíva sused, ktorý sa odvoláva na nájomnú zmluvu zo Slovenským pozemkovým fondom. Ako sa dostaneme k celému svojmu majetku ?

 

Otázka:

Existuje na Pozemkovom fonde možnosť odstránenia tvrdosti zákona na priznanie finančnej reštitučnej náhrady, ktorá  mi bola priznaná rozhodnutím OPÚ?

 

Otázka:

Žiadam o informáciu akú lehotu majú reg. odbory SPF na vyjadrenie sa k znaleckému posudku vo veci finančnej náhrady za záhradkárske osady.

 

Otázka:

Chcel by som sa spýtať, mám poľnohospodársku pôdu cca 1 ha, v užívaní poľnohospodárskom družstve Močenok. Už 20 rokov žijem v Senci. Chcel by som túto pôdu zobrať do užívania a preto sa chcem spýtať, či je možné zameniť moju pôdu v Močenku za pôdu v Senci, Viničnom, alebo Pezinku. Alebo odpredať ju a kúpiť si v spomínaných oblastiach na okraji týchto obcí. Prosím Vás preto o pomoc, ako mám pri tomto postupovať.

Otázka:

Chcem sa opýtať, či ste vlastníkom luky, ktorá sa nachádza medzi. Bukovinou a Revišskym Podzámčim? a či by bolo možné ju dať do podnájmu alebo či by ste mi vedeli dať do podnájmu nijakú lúku aj zarastenú blízko Žarnovice. Ďakujem

 

Otázka:

Prosím konkrétnu odpoveď na nasledovné. Aká je cena za vyňatie ornej pôdy a prevod do kategórie stavebný pozemok - cena za 1m2. Konkrétne sa jedná o pozemky v kategórii E  na C. Tieto pozemky boli cca pred 8 rokmi vyčlenené na výstavbu -územný plán obce,  a v okolí týchto pozemkov sa aj stavia. Realitkár nás presviedča, že v súvislosti s novými predpismi o predaji poľnohospodárskej pôdy je úkon vyňatia nutný, lebo inak sa táto pôda môže predať len tomu, kto na naj bude podnikať v oblasti poľnohospodárstva a nie tomu, kto na nej chce stavať.

 

Otázka:

chcem sa informovať vo veci kúpy vášho 39%-neho podielu na parcele vo vlastníctve urbáru. Parcela susedí s pozemkami našich domov (spolu 9 domov v radovke) a pre veľkú obtiažnosť komunikácie a dohovoru s vedením urbáru skúšame aj takúto možnosť - odkúpiť len vašu časť. Nevieme, či takáto kúpa by bola v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

Otázka:

Mala rodinná firma s 9 ročnou tradíciou a skúsenosťami v oblasti spracovania drevnej hmoty. 4 interní a ďalších 15 externých spolupracovníkov sa stará o 45 obchodných partnerov a snaží sa uspokojiť ročný dopyt 25 tis. ton štiepky.

Radi sa budeme uchádzať o drevnú hmotu po výruboch na pozemkoch SPF.