Infoservis

V tejto sekcii Vám Slovenský pozemkový fond (ďalej len "SPF") poskytuje aktuálne informácie súvisiace s činnosťou SPF.

  • Na základe účinnosti zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov od 25. mája 2018 oznamujeme kontaktné údaje Zodpovednej osoby, ktorá zabezpečuje činnosti Zodpovednej osoby pre Slovenský pozemkový fond:  Ing. Tomáš Dopirák; e-mail: dopirak@osobnyudaj.sk; tel. č.: +4212/800 800