Infoservis

V tejto sekcii Vám Slovenský pozemkový fond (ďalej len "SPF") poskytuje aktuálne informácie súvisiace s činnosťou SPF.

 

Medziročná priemerná inflácia vyhlásená Štatistickým úradom Slovenskej republiky:

Miera inflacie v roku 2014.pdf [.pdf, 36.3 kB]

Miera inflácie v roku_2015.pdf [.pdf, 741.2 kB]

Miera inflacie v roku 2016.pdf [.pdf, 625.7 kB]

Miera inflácie v roku 2017.pdf [.pdf, 726.9 kB]

 

Register prebytočného majetku štátu v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu je možné nájsť na webovej stránke:  https://www.ropk.sk/index/index.php.

Register partnerov verejného sektora http://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/RPVS/Uvod.aspx

www.pohladavkystatu.sk