Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2017101607 1607 Služby súvis.s užív.CMN III.Q/2017
03731/2016-ESPF-GR0011/16.00
DATALAN a.s.Bratislava 1674,00 EUR
13.10.2017
2017101608 1608 Nájom+nákl. 10/2017 MI
ESPF-MI0001/10.00
EKOÚNIA 719,00 EUR
13.10.2017
2017101609 1609 Vodné,stočné,zrážky 7-9/2017 DS
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 90,32 EUR
13.10.2017
2017101610 1610 El.energia-vyúčt. 9/2017 GR
ZSE Energia 37,12 EUR
13.10.2017
2017101611 1611 El.energia-vyúčt.1-9/2017 GR archív
ZSE Energia -2633,27 EUR
13.10.2017
2017101612 1612 El.energia 9/2017 DS
ZSE Energia 160,87 EUR
13.10.2017
2017101613 1613 Servis auta BA 061 SK,BA 756 XJ (TK+EK)
STK Prievozská 98,00 EUR
13.10.2017
2017101614 1614 Kancel.potreby MI
Lamitec, spol. s.r.o. 115,99 EUR
13.10.2017
2017101615 1615 Geom.plán k.ú.Kaluža MI
GEODET Snina 384,00 EUR
13.10.2017
2017101599 1599 Vývoz komun.odpadu 1-9/2017 RZ Brezovica
Obec Brezovica 30,00 EUR
12.10.2017

1 2 3 4 5  ... 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 
Archív faktúr (do roku 2011)