Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2018101068 1068 Vodné,stočné,zrážky 19.12.2017-25.6.2018 MT
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 233,16 EUR
17.07.2018
2018101069 1069 El.energia 7-11/2018 TN
ZSE Energia 856,92 EUR
17.07.2018
2018101070 1070 Nájom+nákl.7/2018 MI
EKOÚNIA 719,00 EUR
17.07.2018
2018101071 1071 Upratovanie 6/2018 (PD) TN
SAWBAC Slovensko 108,16 EUR
17.07.2018
2018101072 1072 Stravné lístky MI
DOXX-Stravné lístky 1060,78 EUR
17.07.2018
2018101073 1073 Geom.plán k.ú.Dolný Turček MT
00971/2018-UVZD-RT0013/18.00
IGK 624,00 EUR
17.07.2018
2018101074 1074 Seminár (Kulfan)
STC - Ing.Igor Grellneth PhD. 800,00 EUR
17.07.2018
2018101061 1061 Nájom-el.energia 6/2018 (GA) TT
02726/2017-ESPF-TT0003/17.00
EMERICO 44,31 EUR
16.07.2018
2018101062 1062 Nájom III.Q/2018 LM
001/PP-2007/1530
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia 1680,00 EUR
16.07.2018
2018101063 1063 El.energia 7-11/2018 NR
ZSE Energia 121,58 EUR
16.07.2018

1 2 3 4 5  ... 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 
Archív faktúr (do roku 2011)