Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2012100594 594 Údržba web-portálu 2/2012
ETIRS, spol. s r.o. 1423,50 EUR
19.03.2012
2012100595 595 Údržba a rozvoj program.vybavenia 2/2012(OPaN)
ETIRS, spol. s r.o. 752,98 EUR
19.03.2012
2012100596 596 Údržba a rozvoj program.vybavenia 2/2012(EO)
ETIRS, spol. s r.o. 1129,46 EUR
19.03.2012
2012100597 597 Údržba a rozvoj program.vybavenia 2/2012(PO)
ETIRS, spol. s r.o. 397,40 EUR
19.03.2012
2012100598 598 Kosenie pozemkov k.ú.Kriváň ZV
01457/2011-UVDU-U00005/11.00
D.M.IMPROVE 1422,24 EUR
19.03.2012
2012100599 599 Kancel.potreby(papier) VnT
ŠEVT a.s. 67,50 EUR
19.03.2012
2012100600 600 Servis auta BA 647 US (škodová udalosť)
Autocentrum Bystriansky 252,84 EUR
19.03.2012
2012100601 601 ROEP k.ú.Slaná Lehota
Katastrálny úrad v B.Bystrici-Správa katastra Poltár 95,90 EUR
19.03.2012
2012100602 602 ROEP k.ú.Vyšná Hutka
Katastrálny úrad v Košiciach-Správa katastra Košice-okolie 372,85 EUR
19.03.2012
2012100603 603 Geom.plán k.ú.V.Bielice PD
GEOPROJEKT-SK, s.r.o. 120,00 EUR
19.03.2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 1798 1799 1800 1801 1802 
Archív faktúr (do roku 2011)