Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2012100604 604 PCO-ochrana objektu 1/2012 PP
00479/2011 E SPF-PP0002/2011
Krajské riaditeľstvo PZ Prešov 3,98 EUR
19.03.2012
2012100605 605 PCO-ochrana objektu 1/2012 PP
00479/2011 E SPF-PP002/11.00
Krajské riaditeľstvo PZ Prešov 34,67 EUR
19.03.2012
2012100606 606 PCO-ochrana objektu 2/2012 PP
00479/2011 E SPF PP0002/2011
Krajské riaditeľstvo PZ Prešov 3,98 EUR
19.03.2012
2012100607 607 PCO-ochrana objektu 2/2012 PP
00479/2011 E SPF PP0002/2011
Krajské riaditeľstvo PZ Prešov 34,67 EUR
19.03.2012
2012100587 587 ROEP k.ú. Kováčová
Katastrálny úrad v Košiciach-Správa katastra Rožňava 128,67 EUR
16.03.2012
2012100588 588 ROEP k.ú.Turnianska Nová Ves
Katastrálny úrad v Košiciach-Správa katastra Košice-okolie 116,25 EUR
16.03.2012
2012100589 589 Geom.plán k.ú.Malinová PD
ZoD RO 08/3-2011-GP
GEOPROJEKT-SK, s.r.o. 2018,18 EUR
16.03.2012
2012100590 590 Znalecký posudok LM
00784/2012-UVZD-ZP0023/12.00
Ing. Renáta Lajčiaková 478,35 EUR
16.03.2012
2012100591 591Znalecký posudok MI
00517/2012-UVZD-RP0037/12.00
Kormucík Ján Ing. 179,16 EUR
16.03.2012
2012100592 592 Trovy súd.konania
Uznesenie Okresného súdu ZV
SOUKENÍK-ŠTRPKA 1959,34 EUR
16.03.2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 1799 1800 1801 1802 1803 
Archív faktúr (do roku 2011)