Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2012101222 1222 Právne služby 4/2012
E SPF-GR0002/08.03
JUDr. Renáta Bačárová, PhD., 4585,74 EUR
01.06.2012
2012101223 1223 Permanentky r.2012 RZ Senec DD k 11/2012
Správa cestovného ruchu Senec 290,00 EUR
01.06.2012
2012101224 1224 Napajací adapter RS
PosAm, spol. s r.o. 35,64 EUR
01.06.2012
2012101225 1225 Revízia a servis plyn.kotolne PP
TEPLOMONT-Milan Palguta 391,20 EUR
01.06.2012
2012101226 1226 Revízia el.zariad.v plyn.kotolni PP
TEPLOMONT-Milan Palguta 152,57 EUR
01.06.2012
2012101227 1227 Vodné, stočné,zrážky 4-5/2012 NR
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 73,64 EUR
01.06.2012
2012101228 1228 Kancel.potreby BA
Tibor Varga TSV Papier 304,39 EUR
01.06.2012
2012101229 1229 Stravné lístky PP
VAŠA Slovensko, s.r.o. 1080,00 EUR
01.06.2012
2012101230 1230 Geom.plán k.ú.Devínska Nová Ves BA
IGK 53,11 EUR
01.06.2012
2012101231 1231 Znalecký posudok R MI
01134/2012-UVZD-RP0111/12.00
Kormucík Ján Ing. 180,16 EUR
01.06.2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 1800 1801 1802 1803 1804 
Archív faktúr (do roku 2011)