Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2012100192 192 Offline monitoring SPF v médiách 1/2012 GR
Slovakia Online s.r.o. 238,99 EUR
06.02.2012
2012100193 193 Služby technika BOZP a PO 1/2012 GR
4/2011
Bc. Milan Rendek 400,00 EUR
06.02.2012
2012100194 194 Odbor.stanovisko k identif.parcely(ochr.prír.) MT
Štátna ochrana prírody SR 33,19 EUR
06.02.2012
2012100195 195 Vodné, stočné 22.10.-16.1. BB
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 189,56 EUR
06.02.2012
2012100196 196 El.energia 1-6/2012 DS
ZSE Energia 1625,83 EUR
06.02.2012
2012100197 197 El.energia 1-6/2012 SE
ZSE Energia 751,08 EUR
06.02.2012
2012100198 298 El.energia 1-6/2012 RZ Patince
ZSE Energia 47,80 EUR
06.02.2012
2012100199 199 Upratovanie 1/2012 ŽnH
Nociar Marian - UNITREND 12,66 EUR
06.02.2012
2012100200 200 Stravné lístky KN
VAŠA Slovensko, s.r.o. 135,00 EUR
06.02.2012
2012100201 201 Stravné lístky ŽnH
VAŠA Slovensko, s.r.o. 720,00 EUR
06.02.2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 1800 1801 1802 1803 1804 
Archív faktúr (do roku 2011)