Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2012100092 92 upratovanie 12/2011 PP
E SPF-PP0001/11.00
TERAVA 366,00 EUR
23.01.2012
2012100093 93 zrážky (1.10.-31.12.2011) PP
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 42,25 EUR
23.01.2012
2012100094 94 stravné lístky PP
VAŠA Slovensko, s.r.o. 1080,00 EUR
23.01.2012
2012100095 95 vodné stočné (26.11.-31.12.2011) NR
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 28,31 EUR
23.01.2012
2012100096 96 zrážky (26.11.-31.12.2011) NR
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36,73 EUR
23.01.2012
2012100097 97 kontrola kotolne (tlakových zar.) NR
Technická inšpekcia, a.s. 188,64 EUR
23.01.2012
2012100098 98 projekt vetrania reg.stanice plynu NR
LATherm, s.r.o. 480,00 EUR
23.01.2012
2012100099 99 určenie BPEJ NZ
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy 22,50 EUR
23.01.2012
2012100080 80 Nájom I.Q/2012 ŽnH
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 102,07 EUR
19.01.2012
2012100081 81 Nájom 1/2012 BV
E SPF - BJ 0001/11.00
sentiero s.r.o. 116,40 EUR
19.01.2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 1820 1821 1822 1823 1824 
Archív faktúr (do roku 2011)