Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2012100082 82 Nájom-služby 1/2012 BV
E SPF -BJ 0001/11.00
sentiero s.r.o. 201,67 EUR
19.01.2012
2012100083 83 Servis auta BA 062 SK
AUTO SLOVAK 181,50 EUR
19.01.2012
2012100084 84 Servis auta BA 674 MM (TK,EK)
AC car AUTOBAZÁR-Ján Vanka 42,00 EUR
19.01.2012
2012100085 85 Znalecký posudok PP
00045/2012-UVZD-RP0005/12.00
Mazurek Ján Ing. 48,72 EUR
19.01.2012
2012100086 86 Znalecký posudok PP
00047/2012-UVZD-RP0007/12.00
Ing. Ján Trebuňa 124,00 EUR
19.01.2012
2012100087 87 Znalecký posudok PP
00047/2012-UVZD-RP0007/12.00
Ing. Ján Trebuňa 108,00 EUR
19.01.2012
2012100072 72 Vodné, stočné 10-12/2011 TN
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť 24,22 EUR
19.01.2012
2012100073 73 El.energia-vyúčt.r.2011 RV
VsE 105,52 EUR
19.01.2012
2012100074 74 Geom.plán k.ú. Ruskov KE
GEODETING 1274,64 EUR
19.01.2012
2012100075 75 Stravné lístky TN
E SPF-GR0022/10.00
VAŠA Slovensko, s.r.o. 468,00 EUR
19.01.2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 1821 1822 1823 1824 1825 
Archív faktúr (do roku 2011)