Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2012101142 1142 Seminár (Varghová)
BPM Slovakia, s.r.o. 99,00 EUR
23.05.2012
2012101143 1143 Prehliadka zabezpeč.systému RV
FITTICH RATES 132,00 EUR
23.05.2012
2012101144 1144 Vodné, stočné,zrážky 27.4.11-26.4.12 SE
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. -155,39 EUR
23.05.2012
2012101145 1145 Servis kopírky TN
IMPROMAT-Slov, spol. s r.o. 114,00 EUR
23.05.2012
2012101146 1146 Servis auta BA 643 US
GALIMEX 305,32 EUR
23.05.2012
2012101147 1147 Servis auta BA 067 SK
GALIMEX 210,00 EUR
23.05.2012
2012101148 1148 Stravné lístky SE
VAŠA Slovensko, s.r.o. 990,00 EUR
23.05.2012
2012101149 1149 Znalecký posudok ZO,TV
01313/2012-UVZD-ZP0065/12.00
Ing. Iveta Weissová 265,60 EUR
23.05.2012
2012101150 1150 Znalecký posudok ZO,TV
01314/2012-UVZD-ZP0066/12.00
Ing. Iveta Weissová 357,50 EUR
23.05.2012
2012101151 1151 Znalecký posudok ZO,PB
00959/2012-UVZD-ZP0036/12.00
Ing. Žiaček Pavel 257,71 EUR
23.05.2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 1821 1822 1823 1824 1825 
Archív faktúr (do roku 2011)