Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2012100522 522 Nájom I.Q/2012 PD
E SPF-PD0001/10.00
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 521,24 EUR
08.03.2012
2012100523 523 Nájom-náklady I.Q/2012 PD
E SPF-PD0001/10.00
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1072,16 EUR
08.03.2012
2012100491 491 Seminár (Štúrik)
EDOS-PEM 48,00 EUR
08.03.2012
2012100492 492 PHM 15.-29.2.2012
SLOVNAFT, a.s. 4900,78 EUR
08.03.2012
2012100493 493 Odvoz odpadu 2/2012 GR
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 132,72 EUR
08.03.2012
2012100494 494 Služby technika BOZP a PO 2/2012 GR
Bc. Milan Rendek 400,00 EUR
08.03.2012
2012100495 495 Nájom-garáž 2/2012 TV
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 48,55 EUR
08.03.2012
2012100496 496 Nájom-nákl.2/2012 TV
E SPF-TV0003/11.00
REALSTAV - AM spol.s r.o. 690,57 EUR
08.03.2012
2012100497 497 Vodné. stočné 1-2/2012 TN
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť 22,46 EUR
08.03.2012
2012100498 498 Pranie prádla RZ Belá
COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. 49,14 EUR
08.03.2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 1824 1825 1826 1827 1828 
Archív faktúr (do roku 2011)