Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2012100049 49 Geom.plán k.ú. Leštiny DK
Geodet Gremium, s.r.o. 466,06 EUR
16.01.2012
2012100050 50 Geom.plán k.ú. Záskalie DK
Geodet Gremium, s.r.o. 1087,46 EUR
16.01.2012
2012100051 51 Upratovanie,manipulácia s nákl. 12/2011 GR
Študentský servis 171,42 EUR
16.01.2012
2012100052 52 Servis programu (EO) 12/2011
ETIRS, spol. s r.o. 955,16 EUR
16.01.2012
2012100053 53 Servis programu (OPaN-depozity) 12/2011
ETIRS, spol. s r.o. 739,03 EUR
16.01.2012
2012100054 54 Servis programu (OPaN-depozity) 12/2011
ETIRS, spol. s r.o. 976,08 EUR
16.01.2012
2012100055 55 Servis programu (OPaN-EOZ) 12/2011
ETIRS, spol. s r.o. 1066,72 EUR
16.01.2012
2012100056 56 Servis programu (OPaN-reštitucie) 12/2011
ETIRS, spol. s r.o. 188,24 EUR
16.01.2012
2012100057 57 Servis programu (EO-OISaVT) 12/2011
ETIRS, spol. s r.o. 1598,70 EUR
16.01.2012
2012100058 58 Servis programu (EO-OISaVT) 12/2011
ETIRS, spol. s r.o. 327,68 EUR
16.01.2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 1825 1826 1827 1828 1829 
Archív faktúr (do roku 2011)