Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2012100022 22 Nájom-nákl.12/2011 LV
E SPF-LV 0001/11.00
FOODCONTACT, s.r.o. 273,60 EUR
12.01.2012
2012100023 23 Nájom 1/2012 BV
Zml.o nájme 310/02
BARDBYT, s.r.o. 25,24 EUR
12.01.2012
2012100024 24 Parkovné r.2012 MT
Turiec, a.s. 110,00 EUR
12.01.2012
2012100025 25 Stravné lístky BV
VAŠA Slovensko, s.r.o. 360,00 EUR
12.01.2012
2012100026 26 Stravné lístky KE
VAŠA Slovensko, s.r.o. 1080,00 EUR
12.01.2012
2012100027 27 Geom.plán-kopie BA
1/RO 1/2008-600
GEO - TEAM Slovakia s.r.o 200,76 EUR
12.01.2012
2012100028 28 Znalecký posudok SV
01912/2011-UVZD-RP00
Holovka Peter Ing. 89,64 EUR
12.01.2012
2012100029 29 Znalecký posudok MI
01630/2011-UVZD-RP0057/11.00
Kormucík Ján Ing. 179,66 EUR
12.01.2012
2012100017 17 Revízia kotolne DS
AM MONT Adrián Múčka 300,00 EUR
11.01.2012
2012100018 18 Seminár (Lásková,Tajcnárová)
Agentúra APOLLO 90,00 EUR
11.01.2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 1827 1828 1829 1830 1831 
Archív faktúr (do roku 2011)