Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2012101081 1081 komunálny odpad r.2012 SV
Rozhodnutie o vyrubení poplatk
Svidník-mesto 33,44 EUR
15.05.2012
2012101082 1082 el.energia (1.3.-30.5.12) SNV
VsE 253,00 EUR
15.05.2012
2012101083 1083 znalecký posudok ZO VnT
01131/2012-UVZD-ZP0041/12.00
Čech-Špireková Eva Ing. - znalec 199,20 EUR
15.05.2012
2012101084 1084 prevádzkové náklady 4/12 VnT
E SPF-VT0002/10.02
LINE-ar s.r.o. 289,00 EUR
15.05.2012
2012101085 1085 nájomné 4/12 VnT
E SPF-VT0001/10.02
LINE-centrum, s.r.o. 605,93 EUR
15.05.2012
2012101086 1086 prevádzkové náklady 5/12 BJ
E SPF-BJ0001/11.00
sentiero s.r.o. 116,40 EUR
15.05.2012
2012101087 1087 nájomné 5/12 BJ
E SPF-BJ0001/11.00
sentiero s.r.o. 201,67 EUR
15.05.2012
2012101088 1088 el.energia 1.3.-31.5.12 PP
VsE 569,00 EUR
15.05.2012
2012101089 1089 komunálny odpad r.2012 PP
Rozhodnutie
Mesto Poprad 146,01 EUR
15.05.2012
2012101090 1090 vodné stočné 17.1-24.4.12 BB
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 195,77 EUR
15.05.2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 1827 1828 1829 1830 1831 
Archív faktúr (do roku 2011)