Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2012100225 225 Geom.plán k.ú.Petrovany, Záborské PV
01922/2011-UVZD-RT0027/11.00
GEOPLAN Prešov 12628,79 EUR
07.02.2012
2012100226 226 Geom.plán k.ú.Hrabušice SNV
GEOPLAN Prešov 289,40 EUR
07.02.2012
2012100297 297 balastné vody Rajec 1/2012
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 1144,56 EUR
07.02.2012
2012100192 192 Offline monitoring SPF v médiách 1/2012 GR
Slovakia Online s.r.o. 238,99 EUR
06.02.2012
2012100193 193 Služby technika BOZP a PO 1/2012 GR
4/2011
Bc. Milan Rendek 400,00 EUR
06.02.2012
2012100194 194 Odbor.stanovisko k identif.parcely(ochr.prír.) MT
Štátna ochrana prírody SR 33,19 EUR
06.02.2012
2012100195 195 Vodné, stočné 22.10.-16.1. BB
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 189,56 EUR
06.02.2012
2012100196 196 El.energia 1-6/2012 DS
ZSE Energia 1625,83 EUR
06.02.2012
2012100197 197 El.energia 1-6/2012 SE
ZSE Energia 751,08 EUR
06.02.2012
2012100198 298 El.energia 1-6/2012 RZ Patince
ZSE Energia 47,80 EUR
06.02.2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 1838 1839 1840 1841 1842 
Archív faktúr (do roku 2011)