Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2012100506 506 ROEP k.ú Debraď
Katastrálny úrad v Košiciach-Správa katastra Košice-okolie 1494,53 EUR
08.03.2012
2012100507 507 Znalecký posudok ZV
00417/2012-UVZD-RP0025/12.00
Ing. Ján Šutý 52,32 EUR
08.03.2012
2012100508 508 Znalecký posudok ZV
00418/2012-UVZD-RP0026/12.00
Ing. Ján Šutý 51,72 EUR
08.03.2012
2012100509 509 Znalecký posudok ZV
00419/2012-UVZD-RP0027/12.00
Ing. Ján Šutý 78,58 EUR
08.03.2012
2012100510 510 Znalecký posudok ZV
00420/2012-UVZD-RP0028/12.00
Ing. Ján Šutý 97,56 EUR
08.03.2012
2012100511 511 Znalecký posudok ZV
00421/2012-UVZD-RP0029/12.00
Ing. Ján Šutý 70,10 EUR
08.03.2012
2012100512 512 Znalecký posudok ZV
00422/2012-UVZD-RP0030/12.00
Ing. Ján Šutý 53,22 EUR
08.03.2012
2012100513 513 Znalecký posudok ZV
00423/2012-UVZD-RP0031/12.00
Ing. Ján Šutý 52,02 EUR
08.03.2012
2012100514 514 Znalecký posudok ZV
00424/2012-UVZD-RP0032/12.00
Ing. Ján Šutý 52,02 EUR
08.03.2012
2012100515 515 Znalecký posudok ZV
00655/2012-UVZD-RP0045/12.00
Ing. Ján Šutý 192,62 EUR
08.03.2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 1841 1842 1843 1844 1845 
Archív faktúr (do roku 2011)