Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2019100405 405 Seminár (3 zam.OVK)
PROEKO s.r.o. 222,00 EUR
20.03.2019
2019100406 406 Právne služby 1-2/2019
01643/2018-ESPF-GR0016/18.00
JUDr. Marek Radačovský - advokát 9124,81 EUR
20.03.2019
2019100407 407 Výmena vstupných rohoží 3/2019 GR
CWS-boco Slovensko 17,30 EUR
20.03.2019
2019100408 408 PHM 1.-15.3.2019
06107/203-ESF-GR0040/13.00
SLOVNAFT, a.s. 2342,47 EUR
20.03.2019
2019100409 409 Vodné,stočné,zrážky 2/2019 NR
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 44,75 EUR
20.03.2019
2019100410 410 Upratovanie 2/2019 NR
Agentúra SUZANNE s.r.o. 372,00 EUR
20.03.2019
2019100411 411 Čist.a hygien.potreby KE
00514/2019-ESPF-GR0005/19.00
Lamitec, spol. s.r.o. 119,38 EUR
20.03.2019
2019100412 412 Znal.posudok ZO ZV
02458/2018-UVZD-ZT0037/18.00
Ing. Ján Víťazka 809,40 EUR
20.03.2019
2019100403 403 Geom.plán k.ú.Horná Štubňa MT
02703/2018-UVZD-RT0024/18.00
IGK 4590,91 EUR
19.03.2019
2019100394 394 El.energia 2/2019 RV
Východoslovenská energetika 69,94 EUR
18.03.2019

1 2 3 4 5  ... 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 
Archív faktúr (do roku 2011)