Číslo Predmet
Zmluva
Suma s DPH [€]
Suma bez DPH [€]
Dodávateľ Vytvorená
021/2017/BB revízia bleskozvodu
144,00
120,00
AVJ-EKON SERVIS s.r.o. 17.08.2017
016/2017/NZ znalecký posudok
290,00
290,00
Ing. Peter Valíček 17.08.2017
017/2017/TT Upratovacie a čistiace práce kanc. priestorov RO SPF Trnava od 1.9.2017 do 1.9.2018
2851,20
0,00
ORIOLA AK a.r.o. 16.08.2017
182/2017/GR nakup laserovej tlaciarne pre p.Laskovu
338,00
281,00
Alza a.s 16.08.2017
020/2017/BB kancelárske potreby
06180/2013-ESPF-GR0042/13.00
116,45
97,04
Lamitec, spol. s r.o. 16.08.2017
016/2017/TT výkon technicko-bezpečnostného dohľadu v roku 2017,vypracovanie Programu TBD pre vodné stavby
451,00
0,00
Ing. Peter Magula - GEMO 15.08.2017
181/2017/GR servisná prehliadka kopíriek
153,00
127,00
Ricoh Slovakia s.r.o. 15.08.2017
180/2017/GR nákup drobného materiálu IS a VT
405,00
335,00
Alza a.s 14.08.2017
039/2017/NR Vyhotovenie GP v k.ú.Párovské Háje, okr.Nitra pre reštitučné účely
č.01643/2015-UVZD-ZT0033/15.00
686,93
572,44
IGK, s.r.o. 14.08.2017
023/2017/HE Uvedenie priestorov do pôvodného stavu po presťahovaní-stavebné vyspravky
594,00
495,00
Sivý Jaroslav SIBA SHR 10.08.2017
1 2 3 4 5  ... 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 
Archív objednávok GR (do roku 2011) Archív objednávok RO (do roku 2011)