Číslo Predmet
Zmluva
Suma s DPH [€]
Suma bez DPH [€]
Dodávateľ Vytvorená
009/2018/KE Vyhotovenie GP na odčlenenie novovytvorenej KN-C parc.576/11 v k.ú.Bukovec
01748/2015-UVRD-U00001/15.00
36,00
30,00
EURO GEO s.r.o. 04.07.2018
009/2018/DK Stravne lístky
Kúpna zmluva č. Z201755540-Z
864,00
864,00
DOXX, Stravne lístky, spol.s.r.o. 04.07.2018
008/2018/KE Stravné lístky
06156/2013-ESPF-GR0041/13.00
1767,96
0,00
DOXX-Stravné lístky spol. s r.o. 04.07.2018
036/2018/NR stravné lístky za mesiac júl 2018
Z201755540_Z
720,00
720,00
DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. 04.07.2018
007/2018/PB stravné lístky
06156/2013-ESPF-GR0041/13.00
1093,35
1080,90
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.07.2018
003/2018/LM Servisná prehliadka kopírovacieho stroja Ricoh Aficio MP C2551
120,00
0,00
RICOH Slovakia s.r.o. 04.07.2018
002/2018/LM stravné lístky
Z201755540_Z
1060,78
0,00
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.07.2018
007/2018/RV stravné lístky
Z201755540_Z
900,00
900,00
DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o. 03.07.2018
007/2018/TV Stravné lístky pre zamestnancov RO Trebišov
Kúpna zmluva č. Z201755540_Z
604,64
615,60
DOXX -Stravné lístky s.r.o. 02.07.2018
155/2018/GR Stravné lístky
Z201755540_Z
7200,00
0,00
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o 02.07.2018
1 2 3 4 5  ... 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 
Archív objednávok GR (do roku 2011) Archív objednávok RO (do roku 2011)