Číslo Predmet
Zmluva
Suma s DPH [€]
Suma bez DPH [€]
Dodávateľ Vytvorená
017/2019/MT Vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie 3610 m2 (Dula) a 553 m2 (Lauková) z parciel KN-E č. 593 a 594 z LV č. 2502 a 553 m2 z parc. KN-C č. 586/17 v k.ú. Záturčie
001622/2015-UVZD-ZT0025/15.00
888,66
740,55
IGK s.r.o. 20.05.2019
015/2019/TT Vyhotovenie GP na plnenie rešt. nárokov k.ú. Pusté Úľany
01618/2015 UVZD-ZT0021/15.00
515,20
0,00
IGK s.r.o. 20.05.2019
013/2019/TN Deratizácia AB RO SPF Trenčín
Objednávka č. 13/2019/TN
210,00
0,00
Tibor Jacko 20.05.2019
010/2019/KE Vyhotovenie GP na odčlenenie novovytvorenej KNC parc.č.735/502 v k.ú.Košická Nová Ves
01748/2015-UVRD-U00001/15.00
324,00
270,00
EURO GEO s.r.o. 17.05.2019
009/2019/NZ stravné lístky
Z201755540_Z
495,03
495,03
DOXX - Stravné lístky 17.05.2019
009/2019/KE Vyhotovenie GP na odčlenenie novovytvorenej KN-C parc.č.5202/1 k.ú.Kamenné
01748/20158-UVRD-U00001/15.00
486,00
405,00
EURO GEO s.r.o. 17.05.2019
008/2019/KE Vyhotovenie GP na odčlenenie novovytvorenej KNC parc.č.3229 k.ú.Veľká Ida
01748/2015-UVRD-U00001/15.00
1134,00
945,00
EURO GEO s.r.o. 17.05.2019
007/2019/KE Vyhotovenie GP na odčlenenie KNC od KN-E v k.ú.Veľká Ida
01748/2015-UVRD-U00001/15.0
972,00
810,00
EURO GEO s.r.o. 17.05.2019
014/2019/TT Vyhotovenie GP na plnenie rešt. nárokov k.ú. Abrahám
01618/2015 UVZD-ZT0021/15.00
515,20
0,00
IGK s.r.o. 16.05.2019
027/2019/NR upratovacie a čistiace práce priestorov AB RO SPF Nitra na obdobie apríl, máj a jún 2019 - objednávka vygenerovaná pod č. 014/2019/NR bola omylom vymazaná zo systému
1116,00
930,00
Agentúra Suzanne, spol. s r. o. 16.05.2019
1 2 3 4 5  ... 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 
Archív objednávok GR (do roku 2011) Archív objednávok RO (do roku 2011)