Číslo Predmet
Zmluva
Suma s DPH [€]
Suma bez DPH [€]
Dodávateľ Vytvorená
009/2019/HE montáž dátovej zásuvky, pracovisko Vranov n/T
200,00
166,66
EponaCom, s.r.o. 24.05.2019
015/2019/PP Ročná funkčná skúška EZS
200,70
167,25
KELKOM INTERNATIONAL POPRAD s.r.o. 24.05.2019
029/2019/NR ročná parkovacia karta na rok 2019 na služobné vozidlo s ŠPZ – BA 642 US
170,00
170,00
Mesto Nitra 23.05.2019
028/2019/NR revízia elektrických spotrebičov a náradia v zmysle cenovej ponuky zo dňa 02. 05. 2019
462,00
385,00
REVIT-NITRA s.r.o. 23.05.2019
010/2019/RS servisná prehliadka auta
120,00
0,00
Autoservis - Peter Novák 23.05.2019
128/2019/GR Výmena dverí
201,00
0,00
PROFIS, s.r.o. 23.05.2019
022/2019/BA GP na odčlenenie pozemku č. 3944 k.ú. Senec
1030,00
0,00
IGK 23.05.2019
021/2019/BA GP na odčlenenie časti pozemku č.767/1 k.ú. Boldog
860,00
0,00
IGK 23.05.2019
126/2019/GR Zhotovenie napájacích rozvodov v serverovni a prívodu NN do budovy GR
4280,43
0,00
Uniservis MM, s.r.o. 22.05.2019
127/2019/GR Permanentky na vstup do areálu Slnečné jazerá Senec
300,00
0,00
Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o. 22.05.2019
2 3 4 5 6  ... 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 
Archív objednávok GR (do roku 2011) Archív objednávok RO (do roku 2011)