Číslo Predmet
Zmluva
Suma s DPH [€]
Suma bez DPH [€]
Dodávateľ Vytvorená
005/2019/TN Vypracovanie GPP - odčlenenie pozemku v k.ú. Handlová
RD č. 01619/2015-UVZD-ZT0022/15.00
691,73
0,00
IGK s.r.o. 14.02.2019
054/2019/GR Objednávka na ubytovanie v dňoch 20.-21.3.2019
4359,71
0,00
Hotel MAGNUS 14.02.2019
056/2019/GR Výmena GSM modulu
269,00
0,00
Roman Fridrich 14.02.2019
055/2019/GR Inzerát
100,00
0,00
Profesia, a.s. 14.02.2019
008/2019/BA kópia ZP č. 300/2005 - 1 ks
30,00
0,00
Ing. Ivan Izakovič 13.02.2019
009/2019/BA kópia ZP č. 23/rok 2005 - 1 ks
50,00
0,00
Ing. Vladimár Rakyta 13.02.2019
010/2019/BA ocenenie porastov a pozemku č.1367 k.ú. Čunovo
350,00
0,00
Ing. Vladimír Rakyta 13.02.2019
053/2019/GR Licencia WinRAR
2496,00
2080,00
AVIR, s.r.o. 13.02.2019
012/2019/NR GP pre potreby reštitučných náhrad
Rámcová dohoda č.01643/2015-UVZD-ZT0033
806,40
672,00
IGK, s.r.o. 13.02.2019
005/2019/MT Aktivácia SIM kariet do zabezpečovacích systémov v budove RO SPF Martin a RZ Belanka
50,00
40,00
Dušan Oparty - SPIN 13.02.2019
3 4 5 6 7  ... 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 
Archív objednávok GR (do roku 2011) Archív objednávok RO (do roku 2011)