Číslo Predmet
Zmluva
Suma s DPH [€]
Suma bez DPH [€]
Dodávateľ Vytvorená
023/2012/NR GP k.ú. Párovské Háje
00158/2012-UVRD-U00013/12.00
864,00
720,00
GEO-ING, s.r.o. 30.07.2012
013/2012/TV Objednávka stravných lístkov na 08.2012
Rám. dohoda č.1/302/2010
273,90
0,00
Vaša Slovensko 30.07.2012
033/2012/BA Vyhotovenie kópie ZP č. 25/2005 (podpísané v zastúpení JUDr. Turnerovou)
20,00
0,00
Ing. Ivan Izakovič 30.07.2012
009/2012/RV Geometrický plán na odčlenenie z parcely KN E 661k.ú. Muráň-náhr.pozemok pre opráv osobu p.Vrbjar
Rám. dohoda č.00164/2012-UVRD-
1080,00
900,00
Ing.Vincent Dulina CZIPO 30.07.2012
032/2012/BA stravné lístky v počte 300 ks - 3,30
Rámcová dohoda č. 1/302/2010
990,00
0,00
Vaša Slovensko s.r.o. 27.07.2012
013/2012/PP Vyhotovenie GP
00162/2012-UVRD-U00017/12.00
2340,00
1950,00
Ing. Vincent Dulina CZIPO 27.07.2012
013/2012/TT stravné lístky 138 ks a 3,60 eur/ks
Rámcová dohoda č. 1/302/2012
496,80
0,00
Vaša Slovensko, s.r.o. 27.07.2012
034/2012/MT geometrický plán na oddelenie výmery 258 m2 z parcely KN-C č. 1122/5 k.ú. Valča
00156/2012-UVRD-U00012/12.00
168,00
140,00
Ing. Vladimír Nechuta, Geodetická kancelária 26.07.2012
133/2012/GR Nastavenie elektrických posuvných dverí CAME
70,00
0,00
OGA, spol. s.r.o. 26.07.2012
132/2012/GR Pranie prádla RZ SPF Senec
45,00
0,00
Juraj Frančiak 24.07.2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 708 709 710 711 712 
Archív objednávok GR (do roku 2011) Archív objednávok RO (do roku 2011)