Číslo Predmet
Zmluva
Suma s DPH [€]
Suma bez DPH [€]
Dodávateľ Vytvorená
013/2012/BB stravné lístky pre RO Banská Bystrica
Rámcová dohoda č. 1/302/2010
1080,00
0,00
Vaša Slovensko, s.r.o. 24.07.2012
012/2012/BB vyhotovenie GP na oddelenie časti pozemku, na reštitučné účely, k.ú. Radvaň
00146/2012-UVRD-U00002/12.00
1380,00
0,00
Siman a Jorčík, s.r.o. 23.07.2012
009/2012/VT nákup kancelárskych potrieb
ESPF/GR0008/11
54,70
45,59
Tibor Varga TVS Papier 23.07.2012
131/2012/GR Nákup - Držiaky na vrecia na separovaný odpad objem 2 x 120 litrov
820,00
0,00
Emporo, spol. s.r.o. 23.07.2012
010/2012/VT Nákup hygienických potrieb
01009/2012-E-SPF-GR0014/12.00
50,27
0,00
ŠEVT a.s. 23.07.2012
002/2012/SK stravné lístky
Rámcová dohoda č. 1/302/2010
1800,00
1800,00
VAŠA Slovensko, s.r.o. 23.07.2012
007/2012/LC stravné lístky pre zamestnancov RO Lučenec
Rámcová dohoda č. 1/302/2010
1404,00
0,00
Vaša Slovensko s.r.o. 23.07.2012
009/2012/LC kancelársky papier
01446/2011-E-SPF-GR 0033/11.00
125,00
0,00
ŠEVT a.s. 23.07.2012
008/2012/LC hygienické potreby pre RO Lučenec
01009/2012-E-SPF-GR 0014/12.00
100,00
0,00
ŠEVT a.s. 23.07.2012
010/2012/LC kancelárske potreby pre zamestnancov RO Lučenec
ESPF/GR0008/11
160,00
0,00
Tibor Varga TSV Papier 23.07.2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 709 710 711 712 713 
Archív objednávok GR (do roku 2011) Archív objednávok RO (do roku 2011)