Číslo Predmet
Zmluva
Suma s DPH [€]
Suma bez DPH [€]
Dodávateľ Vytvorená
030/2012/BA kópie ZP č. 20/2012 a 22/2012
40,00
0,00
Ing. Dušan Vanek 23.07.2012
031/2012/BA vyhotovenie kópie ZP č. 35/2010
20,00
0,00
Ing. Ivan Izakovič 23.07.2012
015/2012/MI Vyhotovenie GP k.ú. Zalužice - riešenie reštitučných nárokov opr. osôb
RD 00155/2012-UVRD-U00011/12.0
3468,00
2890,00
CZIPO s.r.o. 19.07.2012
016/2012/MI Vyhotovenie GP k.ú. Vrbovec - riešenie reštitučných nárokov opr. osôb
RD 00155/2012-UVRD-U00011/12.0
6528,00
5440,00
CZIPO s.r.o. 19.07.2012
006/2012/LC vyhotov. ZP na ocenenie búracích prác vrátane uloženia staveb. odpadu na skládku v k.ú. Pôtor
470,00
0,00
Ing. Marian Novotný 19.07.2012
014/2012/DS kontrola prenosných hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov v AB RO SPF Dunajská Streda
69,48
57,90
Pyrokom s.r.o. 18.07.2012
013/2012/KE Oprava zámku - služ.mot.vozidlo BA 654 US
230,00
0,00
Porshe Inter Auto spol.s.r.o. 18.07.2012
014/2012/KE Servisná prehliadka BA 654 US
330,00
0,00
Porsche Inter Auto spol. s r.o. 18.07.2012
012/2012/TN Revízia a vyčistenie komínov a dýmovodov v administr. budove RO SPF Trenčín
43,00
43,00
Peter Murko - KOMINS 17.07.2012
010/2012/TN Hygienické potreby pre RO SPF Trenčín
01009/2012-E-SPF-GR0014/12.00
205,00
171,00
ŠEVT a.s. 17.07.2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 710 711 712 713 714 
Archív objednávok GR (do roku 2011) Archív objednávok RO (do roku 2011)