Číslo Predmet
Zmluva
Suma s DPH [€]
Suma bez DPH [€]
Dodávateľ Vytvorená
012/2012/TT stolička TENESSE
71,00
0,00
Jarmila Svítková, BIBIONE, tehelná 14, 917 00 Trnava 04.07.2012
008/2012/BJ nákup kancelárskeho papiera
E-SPF-GR 0033/11.00
114,84
0,00
ŠEVT,s.r.o 04.07.2012
004/2012/PB objednávka stravovacích poukážok v počte 300 ks
Rámcová dohoda 1/302/2010
1080,00
1080,00
VAŠA Slovensko, s.r.o. 04.07.2012
007/2012/BJ nákup hygienických potrieb
E-SPF-GR 0014/12.00
29,88
0,00
ŠEVT,s.r.o 04.07.2012
009/2012/ZV stravné lístky
rámcová dohod č. 1/302/2010
1440,00
0,00
Vaša Slovensko, s.r.o. 03.07.2012
013/2012/PO stravné lístky v počte 160 ks po 3,60 € na mesiac Júl 2012 pre RO Prešov
Rámcová dohoda e. 1/302/2010
576,00
0,00
VAŠA Slovensko, s.r.o. 03.07.2012
031/2012/MT objednávka stravných lístkov 300ks á 3,00 €/ks
Rámcová dohoda č. 1/302/2010
900,00
900,00
VAŠA Slovensko, s.r.o. 03.07.2012
032/2012/MT odstránenie havarijného stavu vodovodného systému na RZ Belanka, výmena vodárne
690,00
0,00
Zigo Jaroslav 03.07.2012
009/2012/TN Vykonanie odbornej skúšky plynového zariad.plynomerne a kotolne v AB RO TN
195,00
195,00
Jozef Koiš 03.07.2012
124/2012/GR Stravné lístky
Rámcová dohoda č.1/302/2010
6840,00
6840,00
Vaša Slovensko 03.07.2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 713 714 715 716 717 
Archív objednávok GR (do roku 2011) Archív objednávok RO (do roku 2011)