Číslo Predmet
Zmluva
Suma s DPH [€]
Suma bez DPH [€]
Dodávateľ Vytvorená
005/2012/NZ znalecký posudok
200,00
200,00
Ing. Štefan Motúz 27.02.2012
004/2012/NZ znalecký posudok
200,00
200,00
Ing. Štefan Motúz 27.02.2012
008/2012/NZ znalecký posudok
100,00
100,00
Ing. Štefan Motúz 27.02.2012
009/2012/NZ znalecký posudok
100,00
100,00
Ing. Štefan Motúz 27.02.2012
006/2012/NZ znalecký posudok
100,00
100,00
Ing. Štefan Motúz 27.02.2012
007/2012/NZ znalecký posudok
100,00
100,00
Ing. Štefan Motúz 27.02.2012
004/2012/SE Stravné lístky
Rámcová dohoda č. 1/302/2010
825,00
825,00
VAŠA SLOVENSKO, s.r.o. 27.02.2012
003/2012/RS Stravné lístky
Rámcová dohoda č. 1/302/2010
468,00
468,00
Vaša Slovensko s.r.o. 27.02.2012
095/2012/GR úprava programu Zákazkové listy
871,20
726,00
ETIRS, spol. s r.o. 24.02.2012
004/2012/PO oprava auta BA 216 JP
260,00
0,00
CAMEA CAR a.s. 23.02.2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 716 717 718 719 720 
Archív objednávok GR (do roku 2011) Archív objednávok RO (do roku 2011)