Číslo Predmet
Zmluva
Suma s DPH [€]
Suma bez DPH [€]
Dodávateľ Vytvorená
019/2012/NZ objednávka hygienických potrieb
01009/2012-E-SPF-GR0014/12.00
60,82
50,68
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. 27.06.2012
011/2012/BB vyhotovenie GP na oddelenie častí pozemkov, pre reštitučné účely, k.ú. Radvaň
00146/2012-UVRD-U00002/12.00
2484,00
0,00
Siman a Jorčík, s.r.o. 27.06.2012
121/2012/GR Pravidelná ročná kontrola RHP a požiarno-technických zariadení
300,00
0,00
Pyroteam Group, spo. s.r.o. 26.06.2012
118/2012/GR Objednávka na manažérske kreslo
100,00
0,00
Mobelix Sk, s.r.o. 25.06.2012
119/2012/GR Hygienické potreby
č.01009/2012 E-SPF-GR0014/12.0
850,00
708,00
Ševt, a.s. 25.06.2012
120/2012/GR Stôl písací + štvor zásuvkový kontajner
250,20
0,00
Nábytok GALAN, s.r.o. 25.06.2012
008/2012/PP Kosenie, odvoz trávnej hmoty a upratovanie dvora
354,24
295,20
TERAVA s.r.o. 25.06.2012
030/2012/MT Objednávka na odstránenie poruchy na elektrickom zariadení vodárne umiestnenej v RZ Belanka
50,40
42,00
TELESYSTĚM, s.r.o. 25.06.2012
029/2012/MT orezanie stromov na pozemku SR SPF k.ú. Vrútky s následnou likvidáciou odpadu
450,00
0,00
Dobrovoľný hasičský zbor Sučany 25.06.2012
115/2012/GR Nákup konferenčného stolíka
96,18
0,00
DREVONA GROUP, s.r.o. 21.06.2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 721 722 723 724 725 
Archív objednávok GR (do roku 2011) Archív objednávok RO (do roku 2011)