Číslo Predmet
Zmluva
Suma s DPH [€]
Suma bez DPH [€]
Dodávateľ Vytvorená
022/2012/ZA vyhotovenie geometrického plánu v k.ú. Žilina
Rámcová dohoda č. 00156/2012
558,00
465,00
Ing. Vladimír Nechuta 20.09.2012
020/2012/ZA vyhotovenie geometrického plánu v k.ú. Závodie
Rámcová dohoda č. 00156/2012
1116,00
930,00
Ing. Vladimír Nechuta 20.09.2012
008/2012/GA kancelárske potreby
ESPF/GR0008/11
268,62
223,85
Tibor Varga TVS PAPIER 20.09.2012
023/2012/RS posuvná bárna pre SPF Rimavská Sobota
984,00
820,00
Ondrej Molnár - Stavoservis 19.09.2012
020/2012/BB Stravné lístky pre RO Banská Bystrica
Rámcová dohoda 1/302/2010
1080,00
0,00
Vaša Slovensko, s.r.o. 19.09.2012
021/2012/BB Kancelársky papier pre RO Banská Bystrica
01446/2011-E-SPF-GR 0033/11.00
180,90
0,00
ŠEVT, a.s., Diskontná predajňa 19.09.2012
022/2012/BB Hygienické a čistiace potreby pre RO Banská Bystrica
E-SPF-GR 0014/12.00
31,70
0,00
ŠEVT, a.s., Diskontná predajňa 19.09.2012
019/2012/BB Výmena pohybových detektorov v priestoroch garáží a programovanie EZS v AB RO B. Bystrica
331,63
0,00
Alarm Slovakia, s.r.o., 18.09.2012
170/2012/GR objednanie ubytovania
2813,00
0,00
Inštitút vzdelávania pre verejnú správu 18.09.2012
051/2012/RS drobný nákup na údržbu okolo budovy
91,26
0,00
Distan v.o.s. 18.09.2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 722 723 724 725 726 
Archív objednávok GR (do roku 2011) Archív objednávok RO (do roku 2011)