Číslo Predmet
Zmluva
Suma s DPH [€]
Suma bez DPH [€]
Dodávateľ Vytvorená
017/2012/DS nákup stravných lístkov
Rámcová dohoda č. 1/302/2010
400,00
400,00
VAŠA Slovensko, s.r.o. 18.09.2012
013/2012/PD kancelársky papier
01446/2011-E-SPF-GR 0033/11.00
67,50
56,25
ŠEVT a.s. 18.09.2012
017/2012/LC vyhotovenie ZP na stanovenie hodnoty rod. domu č. 47 v k. ú. Malé Straciny
195,00
195,00
Ing. Marian Novotný 17.09.2012
169/2012/GR Obnovenie licencie
Microsoft Select
2232,36
0,00
Exe spol. s.r.o. 17.09.2012
015/2012/LC vyhotovenie ZP na stanovenie hodnoty rod. domu č. 84 k. ú. Malé Straciny
195,00
195,00
Ing. Marian Novotný 17.09.2012
014/2012/LC vyhotov. ZP na ocenenie rodinného domu č. 80 k. ú. Malé Straciny
160,00
160,00
Ing. Marian Novotný 17.09.2012
016/2012/LC vyhotovenie ZP na stanovenie hodnoty rod. domu č. 48 k. ú. Malé Straciny
195,00
195,00
Ing. Marian Novotný 17.09.2012
022/2012/RS revízia plynových kotlov
150,00
0,00
Miroslav Kumštár 17.09.2012
016/2012/BB Opílenie stromov na pozemku č. CKN 955/5, v k.ú. Banská Bystrica
995,00
0,00
Ján Muška - ARBOR 17.09.2012
017/2012/BB Spílenie dreviny javor, na pozemku č. EKN 14820, v k.ú. Brezno
815,00
0,00
Ján Muška - ARBOR 17.09.2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 723 724 725 726 727 
Archív objednávok GR (do roku 2011) Archív objednávok RO (do roku 2011)