Číslo Predmet
Zmluva
Suma s DPH [€]
Suma bez DPH [€]
Dodávateľ Vytvorená
028/2012/MT Vykonanie skúšky na plynovom rozvode a servis plynových kotlov v plynovej kotolni na RO SPF Martin
372,00
310,00
ABC PLYN, s.r.o. 07.06.2012
011/2012/SE servis služobného vozidla BA054SK
370,00
308,33
HÍLEK a spol., AUTOSERVIS 07.06.2012
107/2012/GR Kancelárske potreby
ESPF/GR/0008/11
930,00
775,00
Tibor Varga, TSV Papier 06.06.2012
012/2012/PO oprava tlačiarne HP K8600, inv. č. 18723
42,00
0,00
D - BAND servis 06.06.2012
013/2012/ZA kancelárske potreby
Rámcová dohoda č. 008/11
163,56
136,30
Tibor Varga TSV papier 06.06.2012
009/2012/LV stravné lístky pre zamestnacov
Rámcová dohoda č. 1/302/2010
490,00
490,00
Vaša Slovensko s.r.o. 06.06.2012
010/2012/RS hygienické potreby
01009/2012-E-SPF-GR 0014/12.00
110,07
91,73
ŠEVT a.s. 05.06.2012
011/2012/RS kancelársky papier
01446/2011-E-SPF-GR 0033/11.00
135,00
112,50
ŠEVT a.s. 05.06.2012
106/2012/GR Stravné lístky
Rámcová dohoda č. 1/302/2010
6480,00
0,00
Vaša Slovensko 05.06.2012
007/2012/TN Stravné lístky pre zamestnancov RO SPF Trenčín
Rámcová dohoda č. 1/302/2010
1080,00
1080,00
Vaša Slovensko s.r.o., pobočka Trenčín 05.06.2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 724 725 726 727 728 
Archív objednávok GR (do roku 2011) Archív objednávok RO (do roku 2011)