Číslo Predmet
Zmluva
Suma s DPH [€]
Suma bez DPH [€]
Dodávateľ Vytvorená
004/2012/BA vyhotovenie kópii znaleckého posudku č. 15/2010
40,00
40,00
Ing. Dušan Vanek 10.02.2012
003/2012/BA stravovacie poukážky v hodnote 3,30 - 300ks
Rámcová dohoda č. 1/302/2010
990,00
0,00
VAŠA Slovensko, s.r.o. 10.02.2012
026/2012/GR Oprava faxu
52,00
0,00
Versity, a.s. 10.02.2012
001/2012/SN stravné lístky
Rámcová dohoda č. 1/302/2010
720,00
0,00
Vaša Slovensko 09.02.2012
003/2012/ZH Dodávka kancelárskeho materiálu
ESPF/GR0008/11
125,48
104,29
Tibor Varga TVS PAPIER 08.02.2012
002/2012/TN strravné lístky pre zamestnancov RO SPF Trenčín
Rámcová dohoda č.1/302/2010
900,00
900,00
Vaša Slovensko s.r.o., pobočka Trenčín 08.02.2012
003/2012/NZ znalecký posudok
200,00
200,00
Ing. Štefan Motúz 07.02.2012
025/2012/GR Dodávka kancelárskych potrieb
ESPF/GR/0008/11
630,00
525,00
TSV Papier, Varga Tibor 07.02.2012
003/2012/LV servis kopírky
100,00
0,00
Impromat SLOV s.r.o. 07.02.2012
003/2012/ZA stravné lístky
Rámcová dohoda č. 1/302/2010
360,00
360,00
Vaša Slovensko s.r.o. 06.02.2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 757 758 759 760 761 
Archív objednávok GR (do roku 2011) Archív objednávok RO (do roku 2011)