Číslo Predmet
Zmluva
Suma s DPH [€]
Suma bez DPH [€]
Dodávateľ Vytvorená
001/2012/BB vyhotovenie GP na odčlenenie parcely, v k.ú. Pohorelá
46/RO 18/2008-600 a dod. č. 1
478,00
398,34
Siman a Jorčík, s.r.o., 11.01.2012
001/2012/RS geometrický plán formou znaleckého posudku
480,00
0,00
Ing. Pavol Krišpinský 10.01.2012
002/2012/BJ oprava kopírovacieho stroja CANON IP 2020
172,32
143,60
Fordat,s.r.o 10.01.2012
001/2012/RV stravné lístky
Rámcová dohoda č. 1/302/2010
882,00
882,00
VAŠA Slovensko s.r.o. 10.01.2012
001/2012/TO Objednávka stravných lístkov
Rámcová dohoda č. 1/302/2010
432,00
432,00
Vaša Slovensko, s. r. o. 09.01.2012
001/2012/LC stravné lístky
Rámcová dohoda č. 1/302/2010
1404,00
1404,00
Vaša Slovensko s.r.o. 09.01.2012
001/2012/PP Stravné lístky
Rámcová dohoda č. 1/302/2010
1080,00
0,00
Vaša Slovensko s.r.o. 09.01.2012
001/2012/NZ stravné lístky 140 ks
Rámcová dohoda č. 1/302/2010
420,00
420,00
VAŠA Slovensko, s.r.o. 09.01.2012
001/2012/LV stravné lístky
Rámcová dohoda č. 1/302/2010
490,00
490,00
Vaša Slovensko 09.01.2012
003/2012/GR Objednanie znaleckého posudku
220,00
0,00
Ing. Peter Homola - znalec 09.01.2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 764 765 766 767 768 
Archív objednávok GR (do roku 2011) Archív objednávok RO (do roku 2011)