Číslo Predmet
Zmluva
Suma s DPH [€]
Suma bez DPH [€]
Dodávateľ Vytvorená
063/2012/GR objednávka CD-R
26,00
21,00
Clean Tonery, s.r.o. 03.04.2012
007/2012/PO stravné lístky za mesiac Apríl 2012 pre RO Prešov
Rámcová zmluva č. 1/302/2010
540,00
0,00
VAŚA Slovensko, s.r.o. 03.04.2012
008/2012/ZA stravné lístky
Rámcová dohoda č.1/302/2010
540,00
540,00
Vaša Slovensko s.r.o. 02.04.2012
002/2012/GA stravné lístky
rámcová dohoda č. 1/302/2010
720,00
720,00
VAŠA Slovensko, s. r. o. 02.04.2012
004/2012/RV stravné lístky
Rámcová dohoda č. 1/302/2010
763,20
763,20
VAŠA Slovensko s.r.o. 02.04.2012
011/2012/MT upratovacie práce na dobu 2 mesiacov v budove RO SPF Martin
360,00
300,00
ECOCLEAN SLOVAKIA s.r.o. 02.04.2012
003/2012/LC Geometrický plán na vydanie náhr. pozemkov pre reštituentov Mieč, Miečová
RD00153/2012-UVRD-U00009/12.00
2640,00
2200,00
Mišík-geodetická kancelária s.r.o. 30.03.2012
007/2012/MI stravné lístky na apríl 2012
Rámcová dohoda č. 1/302/2010
282,00
282,00
VAŠA Slovensko, s.r.o. 30.03.2012
006/2012/MI oprava tlačiarne PRO 8600
12,00
12,00
D-BAND servis, spol. s r.o. 30.03.2012
018/2012/BA Vyhotovanie kópií ZP č. 15/2010, 118/2009
80,00
0,00
Ing, Dušan Vanek 30.03.2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 764 765 766 767 768 
Archív objednávok GR (do roku 2011) Archív objednávok RO (do roku 2011)