Číslo Predmet
Zmluva
Suma s DPH [€]
Suma bez DPH [€]
Dodávateľ Vytvorená
001/2012/TN stravné lístky pre zam. RO SPF Trenčín
Rámcová dohoda č. 1/302/2010
468,00
468,00
VAŠA Slovensko, s.r.o., pobočka Trenčín 18.01.2012
009/2012/GR Periodická revízia bleskozvodov RZ SPF Senec
30,00
0,00
Jozef Drnzík 17.01.2012
008/2012/GR Periodická revízia elektrického zariadenia RZ SPF Senec
60,00
0,00
Jozef Drnzík 17.01.2012
006/2012/GR Objednanie kancelárskeho papiera
01446/2011-E-SPF-GR0033/11.00
945,00
787,50
Ševt, a.s. 16.01.2012
002/2012/ZH Upratovanie priestorov RO SPF Žiar nad Hronom
50,00
40,00
Daniela Nociarová 16.01.2012
001/2012/ZH STK a emisná kontrola služobného vozidla
50,00
0,00
Ján Vanka - AC car 16.01.2012
007/2012/GR Objednanie kancelárskych potrieb
ESPF/GR/0008/11
1255,00
1046,00
Varga Tibor, TSV Papier 16.01.2012
007/2013/GR Diagnostika na MV: BMW 530i, BA 654LG
100,00
0,00
Auto Bavaria, a.s. 14.01.2012
005/2012/GR Oprava tlačiarní
402,00
335,00
PoSam 13.01.2012
001/2012/BA Vyhotovenie znaleckého posudku na parcely v k.ú. Vinohrady, plnenie reštitučného nároku z.ž. 503/2003 Z.z.
450,00
0,00
Ing. Ivan Izakovič 13.01.2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 768 769 770 771 772 
Archív objednávok GR (do roku 2011) Archív objednávok RO (do roku 2011)