Číslo Predmet
Zmluva
Suma s DPH [€]
Suma bez DPH [€]
Dodávateľ Vytvorená
001/2012/NZ stravné lístky 140 ks
Rámcová dohoda č. 1/302/2010
420,00
420,00
VAŠA Slovensko, s.r.o. 09.01.2012
001/2012/LV stravné lístky
Rámcová dohoda č. 1/302/2010
490,00
490,00
Vaša Slovensko 09.01.2012
003/2012/GR Objednanie znaleckého posudku
220,00
0,00
Ing. Peter Homola - znalec 09.01.2012
003/2012/MT sťahovanie kancelárskeho nábytku z SPF RO Žilina a vývoz vyradeného inventáru z RO Martin na skládku odpadu
123,60
103,00
XENEX, s.r.o. 05.01.2012
002/2012/MT celoročná parkovacia karta v meste Martin
110,00
0,00
Turiec, a.s. 04.01.2012
001/2012/GR Stravné lístky
Rámcová dohoda č. 1/302/2010
6500,00
6500,00
Vaša Slovensko 04.01.2012
001/2012/DS odborná prehliadka a revízia kotolne v AB RO SPF Dunajská Streda
300,00
0,00
Adrián Múčka 04.01.2012
001/2012/BJ Stravné lístky
Rámcová dohoda č. 1/302/2010
360,00
360,00
Vaša Slovensko,s.r.o 04.01.2012
004/2012/NR projekt vetrania regulačnej stanice plynu a kotolne
480,00
400,00
LATherm, s.r.o. 04.01.2012
003/2012/NR prevádzkový poriadok kotolne
300,00
250,00
LATherm, s.r.o., 04.01.2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 770 771 772 773 774 
Archív objednávok GR (do roku 2011) Archív objednávok RO (do roku 2011)