Archív objednávok GR (do roku 2011)

Zoznam objednávok generálneho riaditeľstva Slovenského pozemkového fondu za rok 2011. V zmysle ustanovenia § 2 nariadenia vlády č. 118/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú, sa nezverejňujú faktúry a objednávky, ak súhrnná hodnota tovarov a služieb nepresahuje sumu 3 000 eur bez dane z pridanej hodnoty.

Evid. č.DodávateľPredmetDát. vytvoreniaZadávateľCena € 
053/NR GEODETI - Ing. Miroslav Kováč GP na oddelenie pozemkov v kat. úz. Párovské Háje 14.12.2011 5888,30 Zobraziť
134/GR Vaša stravovacia Slovensko Stravné lístky 08.07.2011 GR SPF Bratislava 4000,00 Zobraziť
142/GR Clean Tonery Pezinok Kúpa tonerov 29.07.2011 GR SPF Bratislava 14435,00 Zobraziť
150/GR Vaša Slovensko Bratislava Stravné lístky 08.08.2011 GR SPF Bratislava 5400,00 Zobraziť
159/GR Vaša stravovacia, Bratislava Stravné lístky 05.09.2011 Ekonomický odbor - Referát služieb 5400,00 Zobraziť
174/GR Varga Tibor, TSV Papier , Lučenec Kancelársky materiál 29.09.2011 Ekonomický odbor - Referát služieb 700,00 Zobraziť
185/GR Clean Tonery, s.r.o. Náplne do tlačiarní a kop. strojov 10.10.2011 Ekonomický odbor - Odd. IS a VT 10292,20 Zobraziť
187/GR Vaša Slovensko, Bratislava Stravné lístky 12.10.2011 Ekonomický odbor - Odd. rozpočtu a financovania 5100,00 Zobraziť
225/GR Vaša Slovensko Stravné lístky 04.11.2011 Ekonomický odbor - Odd. rozpočtu a financovania 5760,00 Zobraziť
233/GR IVeS Košice Školenie WinASu 09.11.2011 Ekonomický odbor - Referát správy majetku 3325,00 Zobraziť
238/GR Tibor Varga TSV Papier, Lučenec Kancelárske potreby 15.11.2011 Ekonomický odbor - Odd. správy majetku a služieb 3160,00 Zobraziť
266/GR EXE spol.s r.o. MS Office Standard 2010 20.12.2011 Ekonomický odbor - Odd. IS a VT 9077,00 Zobraziť

Objednávky generálneho riaditeľstva SPF k 30.03.2011 [.pdf, 121KB]

Späť na objednávky