Oznamy a aktuality

CALL CENTRUM SPF - oznámenie

02. 09. 2019

Slovenský pozemkový fond svojim klientom touto cestou oznamuje, že dňa 30. augusta 2019 (piatok) došlo k dočasnému výpadku služieb CALL CENTRA SPF a to z technických príčin na strane poskytovateľa telekomunikačných služieb.

Z uvedeného dôvodu sa klienti SPF v daný deň dovolali len do odkazovej služby, ktorá je aktívna v čase mimo úradných hodín CALL CENTRA SPF.

Za vzniknuté nedorozumenie sa týmto ospravedlňujeme.  

Služby CALL CENTRA SPF sú dostupné počas pracovných dní na linke 02/20941000 v čase od 9:00 do 15:00 (pondelok až štvrtok), resp. od 09:00 do 13:00 (piatok).Tlačová správa z 26.08.2019

26. 08. 2019

Slovenský pozemkový fond sa opäť predstavil na AGROKOMPLEXE

Na 46. medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave AGROKOMPLEX, ktorá sa uskutočnila v dňoch 22. až 25. augusta v Nitre, sa zúčastnil aj Slovenský pozemkový fond. Tento krát sa zameral na zrealizované a pripravované projekty.

Návštevníci obľúbeného nitrianskeho výstaviska AGROKOMPLEX mohli už druhý rok po sebe navštíviť informačný stánok Slovenského pozemkového fondu v pavilóne M2. Zástupcovia fondu sa v priebehu štyroch výstavných dní venovali desiatkam návštevníkov, ktorých okrem všeobecných informácií o fonde zaujímal predovšetkým postup pri vybavovaní jednotlivých druhov žiadostí, či už o predaj pozemkov, nájom pozemkov alebo majetkovoprávne usporiadanie spoluvlastníckych podielov v správe a nakladaní SPF. Zároveň prostredníctvom videoprezentácie fond návštevníkom predstavil pripravované projekty novej internetovej stránky a ePodania.

„Som presvedčená, že cieľ účasti Slovenského pozemkového fondu na výstave Agrokomplex, t. j. priblížiť a dostať sa do povedomia verejnosti, bol opäť naplnený. Počet návštevníkov, ktorým sa kolegovia venovali, je dôkazom toho, že všetky aktivity, ktoré uskutočňujeme v tomto smere, majú zmysel a význam“ uviedla Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka SPF.  

 

 

Tlačová správa z 21.08.2019

21. 08. 2019

Slovenský pozemkový fond pozýva verejnosť do informačného stánku na výstave AGROKOMPLEX. Predstaví ďalšie novinky z úradu

Slovenský pozemkový fond má záujem o otvorený dialóg s verejnosťou. Chceme priblížiť nielen fungovanie úradu, ale aj predstaviť množstvo noviniek, ktoré sme na jeho pôde zaviedli a v blízkej dobe zavedieme,“ hovorí Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu. Najbližšie tak urobí už vo štvrtok 22. augusta na 46. medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave AGROKOMPLEX, na ktorej bude mať fond postavený informačný stánok.  

Slovenský pozemkový fond sa medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy AGROKOMPLEX zúčastní už druhý rok po sebe. Kým minulý rok návštevníkom výstavy predstavil nové logo a komplexný redizajn fondu, tento rok vsadí na najnovšie technické inovácie, ktoré pomohli zefektívniť fungovanie úradu. „Zo Slovenského pozemkového fondu sa postupne stáva moderný úrad s dobre nastavenými procesmi, ktoré zefektívňujú, zjednodušujú i urýchľujú činnosti fondu,“ vysvetľuje Adriana Šklíbová. Po zavedení úspešného projektu centrálnej podateľne a po prechode na nový informačný systém Fabasoft, otvoril fond len nedávno nové call centrum, ktoré má verejnosti uľahčiť komunikáciu s úradom.

Ďalším krokom, na ktorý sa fond aktuálne pripravuje, je spustenie novej web stránky, naplánované na jeseň tohto roka. „Úlohou novej internetovej stránky Slovenského pozemkového fondu bude jednak poskytnúť všetky dostupné informácie o fonde a jeho pôsobení, no zároveň priniesť ďalší nástroj verejnosti a našim klientom, ako komunikovať efektívne s úradom,“ opisuje generálna riaditeľka. Zároveň dodáva, že cieľom aktivít je ukázať verejnosti, že Slovenský pozemkový fond má naozaj záujem o otvorený dialóg, čo dokazuje aj účasť na verejných podujatiach, akými je aj samotná medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex. 

Informačný stánok Slovenského pozemkového fondu nájdu návštevníci obľúbeného nitrianskeho výstaviska AGROKOMPLEX v pavilóne M2 počas celého trvania výstavy, teda v dňoch 22. – 25. augusta 2019.

AGROKOMPLEX 2019 - pozvánka

14. 08. 2019

Tlačová správa z 31.07.2019

31. 07. 2019

Slovenský pozemkový fond otvára nové call centrum

Slovenský pozemkový fond pokračuje v modernizácii úradu. Po zavedení úspešného projektu centrálnej podateľne a po prechode na nový registratúrny softvér Fabasoft, prichádza s ďalšou aktivitou, ktorá zefektívni procesy vo fonde. Žiadatelia môžu od 1. augusta kontaktovať Slovenský pozemkový fond aj prostredníctvom nového call centra, ktoré bude v prevádzke na linke 02/20941000 počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00. 

Zamestnanci nového call centra Slovenského pozemkového fondu sú pripravení pomôcť žiadateľom nielen s otázkami týkajúcich sa podania žiadostí na fond, ale aj zorientovať sa v pôsobení fondu a jeho jednotlivých úsekov či oddelení. „Telefonáty boli doposiaľ v réžií našich referentov, ktorí popri bežnej práci spojenej s vybavovaním, spracovávaním a riešením žiadostí nevedeli desiatky telefonátov denne z časového hľadiska vykryť. Navyše, v mnohých prípadoch žiadatelia volali napríklad na nesprávnu klapku v úrade, čo agendu úradu často komplikovalo a  zdržiavalo,“ vysvetľuje Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu.

Nové call centrum zefektívni pracovné procesy vo fonde, no okrem toho modernizuje úrad a rozšíri aj možnosti komunikácie s verejnosťou. S podobným projektom sme ešte na fonde nepracovali a všetky procesy sme nastavovali nanovo. Aj z toho dôvodu si stále nechávame priestor na ďalšie zlepšenie procesov v budúcnosti. Cieľ však ostáva rovnaký - zjednodušiť prácu našim zamestnancom a vyhovieť čo najväčšiemu počtu žiadateľov,“ hovorí Adriana Šklíbová. Zároveň upozorňuje, že Slovenský pozemkový fond bude jednotlivé volania na call centrum zaznamenávať a vyhodnocovať z nich dáta, napríklad o požiadavkách klientov či počte hovorov a na základe týchto dát ďalej procesy v call centre upravovať a zefektívňovať. „Cieľom tak môže byť napríklad aj automatizácia tejto služby,“ dodáva generálna riaditeľka.

Tlačová správa z 23.07.2019

23. 07. 2019

Slovenský pozemkový fond podporil projekt záchytného parkoviska v Ivanke pri Dunaji

V Ivanke pri Dunaji sa bude môcť postaviť záchytné parkovisko. Slovenský pozemkový fond totiž odsúhlasil výrub drevín, ktoré sa nachádzajú na pozemku
vo vlastníctve Slovenskej republiky. Na upresnenie: fond, kde by malo parkovisko vyrásť, tento pozemok pre štát spravuje.

Za rozhodnutím Slovenského pozemkového fondu stála nelichotivá dopravná situácia v širšom okolí hlavného mesta a potreba jej riešenia. „V súčasnosti je nevyhnutné pokračovať v budovaní záchytných parkovísk. Tie, v kombinácii s kvalitnejšou verejnou dopravou, budú pre ľudí motiváciou, aby osobné automobily vymenili za hromadnú dopravu, čo značne odľahčí cestnú sieť. Práve preto nebude Slovenský pozemkový fond stáť v ceste takýmto projektom a bude ich aj naďalej podporovať“, vyhlásila Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu.

Za projektom záchytného parkoviska stoja Železnice SR. V prvej etape počíta s výstavbou oploteného, krytého parkoviska pre 50 bicyklov a s vybudovaním 160-tich parkovacích miest. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie.

Pre parkovisko je vydané právoplatné územné rozhodnutie, a tiež je už spracovaná  dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu realizácie stavby, na ktorú bol vydaný schvaľovací protokol Ministerstva dopravy a výstavby SR. V súčasnosti prebieha majetkoprávne vysporiadanie pozemkov.

Tlačová správa z 27.06.2019

27. 06. 2019

Národná rada Slovenskej republiky zvolila aj zvyšných dvoch členov Rady Slovenského pozemkového fondu

Národná rada Slovenskej republiky na svojej prebiehajúcej 46. schôdzi zvolila aj zvyšných dvoch členov Rady Slovenského pozemkového fondu, navrhovaných združením miest a obcí, ktoré spĺňa podmienky reprezentatívneho združenia zamestnávateľov, a Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou.

Vo včerajšom hlasovaní boli nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov za členov rady zvolení Michal Sýkora a Ing. Oliver Šiatkovský. Trojročné funkčné obdobie zvolených členov rady fondu začne plynúť dnes, t. j. 27. júna 2019.

„Od 1. júna došlo k zmene celkového počtu členov rady z 11 na 13. Ako veľmi pozitívnu vnímame skutočnosť, že nový zástupca navrhovaný združením miest a obcí, ako aj člen rady navrhovaný Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, boli zvolení v tak krátkom čase. Vďaka tomu bude rada už na najbližšom zasadnutí rokovať v kompletnom zložení“ uviedla Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu.

Profily všetkých členov Rady Slovenského pozemkového fondu sú zverejnené na internetovej stránke Slovenského pozemkového fondu www.pozfond.sk/sk/pozemkovy-fond/organizacna-struktura.

RADA SPF K 27.06.2019.pdf [.pdf, 269.5 kB]


Tlačová správa z 12.06.2019

12. 06. 2019

Slovenský pozemkový fond na seminári v Nitre

V priestoroch Agroinštitútu v Nitre dnes prebieha seminár, ktorý zorganizoval Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR.

Seminára sa zúčastňujú aj zástupcovia Slovenského pozemkového fondu, ktorí si pripravili prezentácie týkajúce sa organizácie a kompetencií SPF všeobecne, ďalej problematiky nájomných zmlúv, ako aj predaja poľnohospodárskej pôdy.

Okrem zástupcov Slovenského pozemkového fondu na seminári vystúpia aj zástupcovia Pôdohospodárskej platobnej agentúry k témám týkajúcim sa priamych platieb a zástupca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k téme novely zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskej pôdy.

Slovensky pozemkový fond sa aj týmto spôsobom snaží priblížiť svoju činnosť farmárom. 

Tlačová správa z 04.06.2019

04. 06. 2019

Slovenský pozemkový fond na Celoslovenských dňoch poľa

Slovenský pozemkový fond sa predstavuje na poľnohospodárskej výstave Celoslovenské dňi poľa. VIII. ročník prehliadky a výstavy odrôd, ochrany a výživy rastlín, poľnohospodárskej techniky a poľnohospodárskych zvierat prebieha dnes a zajtra, t.j. 4. a 5. júna v Dvoroch nad Žitavou pri Nových Zámkoch. Pre návštevníkov je pripravený informačný stan, v ktorom zástupcovia SPF poskytnú ďalšie informácie o fonde. 

Tlačová správa z 28.05.2019

28. 05. 2019

Slovenský pozemkový fond aj na výstave Celoslovenské dni poľa

Slovenský pozemkový fond sa predstaví na Celoslovenských dňoch poľa. V poradí už VIII. ročník celoslovenskej prehliadky a výstavy odrôd, ochrany a výživy rastlín, poľnohospodárskej techniky a poľnohospodárskych zvierat sa uskutoční 4. a 5. júna v Dvoroch nad Žitavou pri Nových Zámkoch.

„Slovenský pozemkový fond sa Celoslovenských dní poľa oficiálne zúčastňuje vôbec po prvý krát. Poľnohospodársku výstavu vnímame ako ďalšiu možnosť priblížiť našu činnosť verejnosti. Pre návštevníkov bude pripravený informačný stan, kde budú k dispozícii naši zástupcovia, ktorí záujemcom poskytnú ďalšie informácie o fonde" priblížila generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu Adriana Šklíbová.

Program dvojdňovej výstavy Celoslovenské dni poľa 2019 je v priloženej pozvánke. Viac informácií o výstave možno získať aj na internetovej stránke www.dnipola.sk.

pozvanka-spf.jpg [.jpg, 1131.7 kB]

Zobraziť stránku:12345678910