Oznamy a aktuality

Oznam pre verejnosť 18.11.2016

15. 11. 2016

Slovenský pozemkový fond oznamuje širokej verejnosti, že dňa 18.11.2016 budú z prevádzkových dôvodov  uzatvorené podateľne na všetkých pracoviskách SPF vrátane podateľne na generálnom riaditeľstve a v tento deň budú zrušené aj stránkové hodiny.

Oznam pre verejnosť 16.09.2016

13. 09. 2016

Slovenský pozemkový fond /ďalej len SPF/ oznamuje, že dňa 16.09.2016 bude Podateľňa na GR SPF a RO SPF Bratislava z technických príčin zatvorená.

Oznam obchodná verejná súťaž 12.09.2016

12. 09. 2016

Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava v zastúpení

ATTORNEYS GROUP s.r.o., Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica – mandatár /ďalej len „vyhlasovateľ“/, v súlade s príslušnými ustanoveniami  zákona  č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a §§ 281 - 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje

 obchodnú verejnú súťaž (štvrté kolo) na predaj nehnuteľností vo vlastníctve SR v správe SPF

Oznam obchodná verejná súťaž 20.07.2016

25. 07. 2016
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
v zastúpení ATTORNEYS GROUP s.r.o., Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica – mandatár
/ďalej len „vyhlasovateľ“/, v súlade s príslušnými ustanoveniami  zákona  č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
a §§ 281 - 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (tretie kolo)
na predaj nehnuteľností vo vlastníctve SR v správe SPF

Oznam_16.06.2016

16. 06. 2016

Slovenský pozemkový fond oznamuje, že

Obchodná verejná súťaž (2. kolo) oznam

18. 05. 2016

Oznam obchodno verejná súťaž (druhé kolo)

Obchodná verejná súťaž _oznam

07. 04. 2016
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava v zastúpení
ATTORNEYS GROUP s.r.o., Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica – mandatár
/ďalej len „vyhlasovateľ“/, v súlade s príslušnými ustanoveniami  zákona  č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
a §§ 281 - 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje

Oznam – úradné hodiny

05. 04. 2016

Slovenský pozemkový fond oznamuje, že dňa 6.04.2016 /streda/ budú úradné hodiny a podateľňa na GR SPF z technických príčin len od 8.30 hod. do 12.00 hod.

OZNAM o výške nájomného

18. 02. 2016
OZNAM
o výške nájomného pri prenájme pozemkov na poľnohospodársky účel

Oznam k § 10 ods. 3 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách

10. 02. 2016

Slovenský pozemkový fond oznamuje, že pri výkone oprávnení, ktoré mu vyplývajú pri správe a nakladaní podielov spoločnej nehnuteľnosti podľa § 10 ods. 3 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 97/2013 Z.z.“) vyžaduje od pozemkových spoločenstiev pri uzatváraní nájomnej zmluvy nasledujúce doklady:

Zobraziť stránku:12345678910