Oznamy a aktuality

Ponukové konanie

03. 02. 2015

SR – Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava ako správca majetku štátu (ďalej len „správca“) v zmysle ust. § 8f ods. 7 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje ponukové konanie na predaj prebytočného hnuteľného majetku štátu

SPF oznamuje verejnosti

29. 01. 2015

Slovenský pozemkový fond oznamuje verejnosti, že vzor žiadosti o prenájom pozemkov od Slovenského pozemkového fondu podľa osobitného predpisu (§ 2a nariadenia vlády SR č. 238/2010 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania) pre mladých poľnohospodárov, poľnohospodárov spĺňajúcich podmienky malého podniku alebo mikropodniku

               bude na webovej stránke fondu zverejnený

až po schválení Programu rozvoja vidieka SR na roky 2014 – 2020. 

 

 

Hromadné čerpanie dovolenky

15. 12. 2014

Hromadné čerpanie dovolenky

Opakované osobitné ponukové konanie

30. 10. 2014

SR – Slovenský pozemkový fond ako správca majetku štátu vyhlasuje opakované osobitné ponukové konanie na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu.

Pracovné ponuky

24. 10. 2014

Informácia o voľných pracovných pozíciách

Oznam

22. 10. 2014

Oznamujeme žiadateľom a návštevníkom Slovenského pozemkového fondu /ďalej len „SPF“/, že v dňoch 06. – 07.11.2014 sa uskutoční celoslovenská pracovná porada zamestnancov SPF. 

Kauza Veľký Slavkov - Oznámenie

16. 10. 2014

Slovenský pozemkový fond ako poškodený v trestnej veci proti obvinenému: doc. Ing. Milan Polončák PhD. pre zločin nepravdivého posudku,

Oznámenie

09. 10. 2014

Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na pripravované návrhy zmien právnych predpisov týkajúcich sa mladých poľnohospodárov, poľnohospodárov spĺňajúcich podmienky malého podniku a mikropodniku, prerokovaných na zasadnutí Vlády SR dňa 24.9.2014: 

Nová stránka SPF

01. 10. 2014

Bola nasadená nová verzia stránky Slovenského pozemkového fondu

Zobraziť stránku:12345678910