Oznamy a aktuality

OZNAM o výške nájomného

18. 02. 2016
OZNAM
o výške nájomného pri prenájme pozemkov na poľnohospodársky účel

Oznam k § 10 ods. 3 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách

10. 02. 2016

Slovenský pozemkový fond oznamuje, že pri výkone oprávnení, ktoré mu vyplývajú pri správe a nakladaní podielov spoločnej nehnuteľnosti podľa § 10 ods. 3 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 97/2013 Z.z.“) vyžaduje od pozemkových spoločenstiev pri uzatváraní nájomnej zmluvy nasledujúce doklady:

STANOVISKO K OTÁZKAM REDAKTORKY VERONIKY ŠMIRALOVEJ (AKTUALITY.SK)

15. 01. 2016
STANOVISKO K OTÁZKAM
REDAKTORKY VERONIKY ŠMIRALOVEJ (AKTUALITY.SK) 

Hromadné čerpanie_2015

17. 12. 2015

Hromadné čepanie

Slovenský pozemkový fond verejno obchodná súťaž

09. 11. 2015

Slovenský pozemkový fond verejno obchodná súťaž

Oznam pre verejnosť

26. 10. 2015

Oznamujeme žiadateľom a návštevníkom Slovenského pozemkového fondu /ďalej len „SPF“/, že v dňoch 05. – 06.11.2015 sa uskutoční celoslovenská pracovná porada zamestnancov SPF. 

Oznámenie o vyhlásení výzvy PPA pre mladých poľnohospodárov

12. 10. 2015
Oznámenie o vyhlásení výzvy PPA pre mladých poľnohospodárov

Oznam _obchodná verejná súťaž

24. 09. 2015

Oznam obchodno verejná súťaž

Oznam - zmena sídla RO

22. 09. 2015

Oznamujeme vám, že v dňoch 24.9. a 25.9. 2015 sa bude pracovisko RO SPF Nové Zámky sťahovať do nových kancelárskych priestorov.

Oznam-obchodná verejná súťaž

22. 07. 2015
v súlade s príslušnými ustanoveniami  zákona  č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a §§ 281 - 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľností vo vlastníctve SR v správe SPF
Zobraziť stránku:12345678910