Oznamy a aktuality

Tlačová správa z 21.08.2019

21. 08. 2019

Slovenský pozemkový fond pozýva verejnosť do informačného stánku na výstave AGROKOMPLEX. Predstaví ďalšie novinky z úradu

Slovenský pozemkový fond má záujem o otvorený dialóg s verejnosťou. Chceme priblížiť nielen fungovanie úradu, ale aj predstaviť množstvo noviniek, ktoré sme na jeho pôde zaviedli a v blízkej dobe zavedieme,“ hovorí Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu. Najbližšie tak urobí už vo štvrtok 22. augusta na 46. medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave AGROKOMPLEX, na ktorej bude mať fond postavený informačný stánok.  

Slovenský pozemkový fond sa medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy AGROKOMPLEX zúčastní už druhý rok po sebe. Kým minulý rok návštevníkom výstavy predstavil nové logo a komplexný redizajn fondu, tento rok vsadí na najnovšie technické inovácie, ktoré pomohli zefektívniť fungovanie úradu. „Zo Slovenského pozemkového fondu sa postupne stáva moderný úrad s dobre nastavenými procesmi, ktoré zefektívňujú, zjednodušujú i urýchľujú činnosti fondu,“ vysvetľuje Adriana Šklíbová. Po zavedení úspešného projektu centrálnej podateľne a po prechode na nový informačný systém Fabasoft, otvoril fond len nedávno nové call centrum, ktoré má verejnosti uľahčiť komunikáciu s úradom.

Ďalším krokom, na ktorý sa fond aktuálne pripravuje, je spustenie novej web stránky, naplánované na jeseň tohto roka. „Úlohou novej internetovej stránky Slovenského pozemkového fondu bude jednak poskytnúť všetky dostupné informácie o fonde a jeho pôsobení, no zároveň priniesť ďalší nástroj verejnosti a našim klientom, ako komunikovať efektívne s úradom,“ opisuje generálna riaditeľka. Zároveň dodáva, že cieľom aktivít je ukázať verejnosti, že Slovenský pozemkový fond má naozaj záujem o otvorený dialóg, čo dokazuje aj účasť na verejných podujatiach, akými je aj samotná medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex. 

Informačný stánok Slovenského pozemkového fondu nájdu návštevníci obľúbeného nitrianskeho výstaviska AGROKOMPLEX v pavilóne M2 počas celého trvania výstavy, teda v dňoch 22. – 25. augusta 2019.

AGROKOMPLEX 2019 - pozvánka

14. 08. 2019

Tlačová správa z 31.07.2019

31. 07. 2019

Slovenský pozemkový fond otvára nové call centrum

Slovenský pozemkový fond pokračuje v modernizácii úradu. Po zavedení úspešného projektu centrálnej podateľne a po prechode na nový registratúrny softvér Fabasoft, prichádza s ďalšou aktivitou, ktorá zefektívni procesy vo fonde. Žiadatelia môžu od 1. augusta kontaktovať Slovenský pozemkový fond aj prostredníctvom nového call centra, ktoré bude v prevádzke na linke 02/20941000 počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00. 

Zamestnanci nového call centra Slovenského pozemkového fondu sú pripravení pomôcť žiadateľom nielen s otázkami týkajúcich sa podania žiadostí na fond, ale aj zorientovať sa v pôsobení fondu a jeho jednotlivých úsekov či oddelení. „Telefonáty boli doposiaľ v réžií našich referentov, ktorí popri bežnej práci spojenej s vybavovaním, spracovávaním a riešením žiadostí nevedeli desiatky telefonátov denne z časového hľadiska vykryť. Navyše, v mnohých prípadoch žiadatelia volali napríklad na nesprávnu klapku v úrade, čo agendu úradu často komplikovalo a  zdržiavalo,“ vysvetľuje Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu.

Nové call centrum zefektívni pracovné procesy vo fonde, no okrem toho modernizuje úrad a rozšíri aj možnosti komunikácie s verejnosťou. S podobným projektom sme ešte na fonde nepracovali a všetky procesy sme nastavovali nanovo. Aj z toho dôvodu si stále nechávame priestor na ďalšie zlepšenie procesov v budúcnosti. Cieľ však ostáva rovnaký - zjednodušiť prácu našim zamestnancom a vyhovieť čo najväčšiemu počtu žiadateľov,“ hovorí Adriana Šklíbová. Zároveň upozorňuje, že Slovenský pozemkový fond bude jednotlivé volania na call centrum zaznamenávať a vyhodnocovať z nich dáta, napríklad o požiadavkách klientov či počte hovorov a na základe týchto dát ďalej procesy v call centre upravovať a zefektívňovať. „Cieľom tak môže byť napríklad aj automatizácia tejto služby,“ dodáva generálna riaditeľka.

Tlačová správa z 23.07.2019

23. 07. 2019

Slovenský pozemkový fond podporil projekt záchytného parkoviska v Ivanke pri Dunaji

V Ivanke pri Dunaji sa bude môcť postaviť záchytné parkovisko. Slovenský pozemkový fond totiž odsúhlasil výrub drevín, ktoré sa nachádzajú na pozemku
vo vlastníctve Slovenskej republiky. Na upresnenie: fond, kde by malo parkovisko vyrásť, tento pozemok pre štát spravuje.

Za rozhodnutím Slovenského pozemkového fondu stála nelichotivá dopravná situácia v širšom okolí hlavného mesta a potreba jej riešenia. „V súčasnosti je nevyhnutné pokračovať v budovaní záchytných parkovísk. Tie, v kombinácii s kvalitnejšou verejnou dopravou, budú pre ľudí motiváciou, aby osobné automobily vymenili za hromadnú dopravu, čo značne odľahčí cestnú sieť. Práve preto nebude Slovenský pozemkový fond stáť v ceste takýmto projektom a bude ich aj naďalej podporovať“, vyhlásila Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu.

Za projektom záchytného parkoviska stoja Železnice SR. V prvej etape počíta s výstavbou oploteného, krytého parkoviska pre 50 bicyklov a s vybudovaním 160-tich parkovacích miest. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie.

Pre parkovisko je vydané právoplatné územné rozhodnutie, a tiež je už spracovaná  dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu realizácie stavby, na ktorú bol vydaný schvaľovací protokol Ministerstva dopravy a výstavby SR. V súčasnosti prebieha majetkoprávne vysporiadanie pozemkov.

Tlačová správa z 27.06.2019

27. 06. 2019

Národná rada Slovenskej republiky zvolila aj zvyšných dvoch členov Rady Slovenského pozemkového fondu

Národná rada Slovenskej republiky na svojej prebiehajúcej 46. schôdzi zvolila aj zvyšných dvoch členov Rady Slovenského pozemkového fondu, navrhovaných združením miest a obcí, ktoré spĺňa podmienky reprezentatívneho združenia zamestnávateľov, a Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou.

Vo včerajšom hlasovaní boli nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov za členov rady zvolení Michal Sýkora a Ing. Oliver Šiatkovský. Trojročné funkčné obdobie zvolených členov rady fondu začne plynúť dnes, t. j. 27. júna 2019.

„Od 1. júna došlo k zmene celkového počtu členov rady z 11 na 13. Ako veľmi pozitívnu vnímame skutočnosť, že nový zástupca navrhovaný združením miest a obcí, ako aj člen rady navrhovaný Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, boli zvolení v tak krátkom čase. Vďaka tomu bude rada už na najbližšom zasadnutí rokovať v kompletnom zložení“ uviedla Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu.

Profily všetkých členov Rady Slovenského pozemkového fondu sú zverejnené na internetovej stránke Slovenského pozemkového fondu www.pozfond.sk/sk/pozemkovy-fond/organizacna-struktura.

RADA SPF K 27.06.2019.pdf [.pdf, 269.5 kB]


Tlačová správa z 12.06.2019

12. 06. 2019

Slovenský pozemkový fond na seminári v Nitre

V priestoroch Agroinštitútu v Nitre dnes prebieha seminár, ktorý zorganizoval Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR.

Seminára sa zúčastňujú aj zástupcovia Slovenského pozemkového fondu, ktorí si pripravili prezentácie týkajúce sa organizácie a kompetencií SPF všeobecne, ďalej problematiky nájomných zmlúv, ako aj predaja poľnohospodárskej pôdy.

Okrem zástupcov Slovenského pozemkového fondu na seminári vystúpia aj zástupcovia Pôdohospodárskej platobnej agentúry k témám týkajúcim sa priamych platieb a zástupca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k téme novely zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskej pôdy.

Slovensky pozemkový fond sa aj týmto spôsobom snaží priblížiť svoju činnosť farmárom. 

Tlačová správa z 04.06.2019

04. 06. 2019

Slovenský pozemkový fond na Celoslovenských dňoch poľa

Slovenský pozemkový fond sa predstavuje na poľnohospodárskej výstave Celoslovenské dňi poľa. VIII. ročník prehliadky a výstavy odrôd, ochrany a výživy rastlín, poľnohospodárskej techniky a poľnohospodárskych zvierat prebieha dnes a zajtra, t.j. 4. a 5. júna v Dvoroch nad Žitavou pri Nových Zámkoch. Pre návštevníkov je pripravený informačný stan, v ktorom zástupcovia SPF poskytnú ďalšie informácie o fonde. 

Tlačová správa z 28.05.2019

28. 05. 2019

Slovenský pozemkový fond aj na výstave Celoslovenské dni poľa

Slovenský pozemkový fond sa predstaví na Celoslovenských dňoch poľa. V poradí už VIII. ročník celoslovenskej prehliadky a výstavy odrôd, ochrany a výživy rastlín, poľnohospodárskej techniky a poľnohospodárskych zvierat sa uskutoční 4. a 5. júna v Dvoroch nad Žitavou pri Nových Zámkoch.

„Slovenský pozemkový fond sa Celoslovenských dní poľa oficiálne zúčastňuje vôbec po prvý krát. Poľnohospodársku výstavu vnímame ako ďalšiu možnosť priblížiť našu činnosť verejnosti. Pre návštevníkov bude pripravený informačný stan, kde budú k dispozícii naši zástupcovia, ktorí záujemcom poskytnú ďalšie informácie o fonde" priblížila generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu Adriana Šklíbová.

Program dvojdňovej výstavy Celoslovenské dni poľa 2019 je v priloženej pozvánke. Viac informácií o výstave možno získať aj na internetovej stránke www.dnipola.sk.

pozvanka-spf.jpg [.jpg, 1131.7 kB]

Tlačová správa z 22.05.2019

22. 05. 2019

Národná rada Slovenskej republiky zvolila ďalšieho člena Rady Slovenského pozemkového fondu

Národná rada Slovenskej republiky na svojej prebiehajúcej 45. schôdzi zvolila ďalšieho člena Rady Slovenského pozemkového fondu, navrhovaného Výborom NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Vo včerajšom tajnom hlasovaní bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov za člena rady zvolený Doc. Ing. Ján  I l a v s k ý, CSc. Trojročné funkčné obdobie zvoleného člena rady fondu začne plynúť dnes, t. j. 22. mája 2019.

„Riadne zvolených je tak všetkých 11 členov rady. Od 1. júna dochádza k zmene celkového počtu členov rady, ktorých bude po novom 13. Pribudol zástupca navrhovaný združením miest a obcí, ktoré spĺňa podmienky reprezentatívneho združenia zamestnávateľov, a jedného ďalšieho člena bude navrhovať Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora“ uviedla Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu.

Profily všetkých členov Rady Slovenského pozemkového fondu sú zverejnené na internetovej stránke Slovenského pozemkového fondu www.pozfond.sk/sk/pozemkovy-fond/organizacna-struktura.

RADA SPF k 22.05.2019.pdf [.pdf, 753.1 kB]

Tlačová správa z 20.05.2019

20. 05. 2019

Jednoduché pozemkové úpravy zrýchlia vysporiadanie pozemkov. Ak ich začnú farmári aktívne využívať 

Veľká rozdrobenosť pozemkov je hlavným nepriateľom slovenských farmárov. A Slovenský pozemkový fond sa to rozhodol urgentne riešiť. Aktívni tu však musia byť aj samotní farmári. „Vo svojich regiónoch nemôžu odkladať jednoduché pozemkové úpravy, vďaka ktorým dôjde k sceľovaniu pozemkov. Ide o podstatne rýchlejší proces ako veľké pozemkové úpravy, ktoré neraz trvajú niekoľko rokov a sú finančne náročné,“ vyhlásila Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu na konferencii, ktorú fond organizoval v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou vo Zvolene.

Zákon v tomto smere hovorí jasne - slovenskí poľnohospodári majú možnosť vysporiadať pozemky aj mimo  veľkých pozemkových úprav. Môžu tak urobiť v rámci hospodárskych dvorov alebo vymedzeného územia, ak sú dôvodom podstatné zmeny vo vlastníckych a užívacích vzťahoch. Povoľuje im to príslušný okresný úrad, a to formou jednoduchých pozemkových úprav s jednoduchšou dokumentáciou, ktoré je možné využiť v prípade, že poľnohospodár rieši úpravu len časti katastrálneho územia alebo hospodárskeho obvodu.

 „Užívatelia pozemkov alebo vlastníci hospodárskych stavieb sa takto môžu dohodnúť s vlastníkmi pozemkov na novom a oveľa prehľadnejšom usporiadaní vzťahov,“ tvrdí generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu Adriana Šklíbová.

Výhodou je, že užívatelia pozemkov nebudú musieť vytvárať neprehľadné množstvo nájomných či podnájomných vzťahov, alebo akýchkoľvek foriem náhradného užívania pozemku. „V porovnaní s komplexnými pozemkovými úpravami ide o podstatne rýchlejší a jednoduchší proces vzhľadom na menší obvod a počet účastníkov,“ dodáva generálna riaditeľka.

Jednoduché pozemkové úpravy sú jednou z horúcich tém spoločných stretnutí Slovenského pozemkového fondu a Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou. Aj ony boli témou spoločnej konferencie, avšak, nie len tie. Na konferencii sa zástupcovia oboch strán dohodli tiež na tom, že chcú spoločne pokračovať v riešení problémov, ktoré trápia farmárov. Aj z tohto dôvodu spoločne vytvoria manuál, ktorý poľnohospodárom objasní, ako postupovať pri predkladaní žiadosti o nájom či kúpu pôdy.

Úlohou samotnej konferencie, ktorej sa zúčastnilo takmer 200 farmárov z celého Slovenska - medzi nimi aj mladí farmári zo združenia ASYF, bolo informovať poľnohospodárov o tom, aké sú kompetencie fondu a akým spôsobom majú riešiť jednotlivé žiadosti v otázkach prenájmu, kúpy, či vysporiadania vlastníckych vzťahov pôdy.

Zobraziť stránku:12345678910