Oznamy a aktuality

Oznámenie pre verejnosť 20.08.2018

20. 08. 2018

Oznamujeme žiadateľom a návštevníkom Slovenského pozemkového fondu /ďalej len "SPF" alebo "fond"/, že z dôvodu nadmerných teplôt a upozornení SHMÚ na horúce počasie s možnosťou zdravotných komplikácií, bol dnes, t. j. 20. augusta 2018, všetkým zamestnancom fondu povolený odchod z pracoviska po 13.00 hodine. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, centrálna podateľňa na generálnom riaditeľstve SPF bude dnes pre verejnosť otvorená len do 13:00.

SPF - AGROKOMPLEX 2018

20. 08. 2018

Slovenský pozemkový fond sa zúčastnil na veľtrhu Agrokomplex 2018

V dňoch 16.-19.08. 2018 sa Slovenský pozemkový fond  /ďalej aj „SPF“ alebo „fond“/ premiérovo zúčastnil 45. ročníka Agrokomplexu v Nitre, kde odprezentoval svoje nové logo, ktoré mení po vyše 25 rokoch. Autorom nového loga je kreatívne štúdio Visualcom.

SPF vstupuje do novej éry. V nedávnom období fond prešiel významnými zmenami ako napríklad zefektívňovanie procesov či elektronizácia agendy, ktorých cieľom je najmä to, aby sa fond priblížil verejnosti. A práve to má dokumentovať aj nová vizuálna identita, ktorá lepšie zosobňuje, čo SPF dnes predstavuje a aké sú jeho kompetencie.

SPF zároveň vyjadruje poďakovanie svojim partnerom, ktorí ho na výstavisku navštívili.

Tlačová správa z 15.08.2018

15. 08. 2018

Poľovný revír Teplá Voda

Slovenský pozemkový fond /ďalej aj „SPF“/ spolu s obcou Pukanec zvoláva Valné zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov nachádzajúcich sa v Poľovnom revíri Teplá Voda /ďalej aj „PR“/. 

Valné zhromaždenie sa uskutoční dňa 23.08.2018 o 10:00 hod na Obecnom úrade Pukanec, Námestie mieru 11, 935 05 Pukanec. Verejná vyhláška bola zverejnená v súlade so zákonom. Zasadnutie je neverejné a môžu sa ho zúčastniť len vlastníci poľovných pozemkov, prípadne ich oprávnení zástupcovia. 

Dôvodom vyššie uvedeného postupu SPF je skutočnosť, že väčšinoví vlastníci poľovných pozemkov v danom PR a zástupcovia poľovných združení, ktoré majú záujem o užívanie PR, nepredložili v dohodnutom termíne, t. j. do 31.07.2018,  dohodu o spoločnom návrhu riešenia aktuálnej situácie v predmetnom poľovnom revíri.

SPF vyššie uvedenú požiadavku prezentoval dňa 25.06.2018 na pracovnom stretnutí, ktoré bolo iniciované SPF v snahe riešiť vec transparentne.

Oznámenie pre verejnosť 09.08.2018

09. 08. 2018

Oznamujeme žiadateľom a návštevníkom Slovenského pozemkového fondu /ďalej len "SPF" alebo "fond"/, že z dôvodu nadmerných teplôt a upozornení SHMÚ na horúce počasie s možnosťou zdravotných komplikácií, bol dnes, t. j. 9. augusta 2018, všetkým zamestnancom fondu povolený odchod z pracoviska po 13.00 hodine. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, centrálna podateľňa na generálnom riaditeľstve SPF bude dnes pre verejnosť otvorená len do 13:00.

Oznámenie pre verejnosť 08.08.2018

08. 08. 2018

Oznamujeme žiadateľom a návštevníkom Slovenského pozemkového fondu /ďalej len "SPF" alebo "fond"/, že z dôvodu nadmerných teplôt a upozornení SHMÚ na horúce počasie s možnosťou zdravotných komplikácií, bol dnes, t. j. 8. augusta 2018, všetkým zamestnancom fondu povolený odchod z pracoviska po 13.00 hodine. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, stránky búdu na všetkých pracoviskách SPF vybavované len do 13:00. 

Oznámenie pre verejnosť

01. 08. 2018

Oznamujeme žiadateľom a návštevníkom Slovenského pozemkového fondu /ďalej len "SPF" alebo "fond"/, že z dôvodu nadmerných teplôt a upozornení SHMÚ na horúce počasie s možnosťou zdravotných komplikácií, bol dnes, t. j. 1. augusta 2018, všetkým zamestnancom fondu povolený odchod z pracoviska po 13.00 hodine. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, stránky búdu na všetkých pracoviskách SPF vybavované len do 13:00. Tlačová správa z 20.07.2018

20. 07. 2018

OĽaNO a SaS účelovo zavádzajú. Slovenský pozemkový fond obviňujú z nečinnosti v oblasti, ktorá nespadá do jeho právomoci

Slovenský pozemkový fond (SPF) sa ostro ohradzuje voči tvrdeniam Hnutia OĽaNO a strany SaS, ktoré odzneli včera na tlačovej konferencii. Klamlivo a účelovo na nej obvinili SPF a generálnu riaditeľku SPF JUDr. Adrianu Šklíbovú z nečinnosti vo veci podozrení zo zneužívania, neoprávneného čerpania a netransparentného prideľovania agrodotácií.

Slovenský pozemkový fond však tieto činnosti vykonávať nemôže.Zo zákona nemá žiadnu kompetenciu pri poskytovaní alebo kontrole oprávnenosti čerpania priamych platieb alebo dotácií z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Slovenský pozemkový fond vykonáva správu pozemkov vo vlastníctve SR a nezistených vlastníkov, a tieto pozemky prenajíma žiadateľom podľa zákonom stanovených kritérií.  Obvinenia uvedené na tlačovej konferencii sú absolútne nepravdivé.

SPF sa zároveň výrazne ohradzuje voči tvrdeniam poslankyne Veroniky Remišovej o tom, že SPF disponuje informáciami „o údajnom pripravovanom prenájme pozemkov na východnom Slovensku bez splnenia zákonných podmienok“. K tomuto vyjadreniu sa SPF vyjadriť nevie, nakoľko takýmito informáciami nedisponuje. SPF týmto vyzýva poslankyňu Veroniku Remišovú, aby fondu poskytla všetky relevantné informácie, na základe ktorých toto tvrdenie uvádza. 

K snahe o diskreditáciu osoby generálnej  riaditeľky SPF JUDr. Adriany Šklíbovej uvádzame, že za dobu jej pôsobenia  (začiatok pôsobenia vo funkcii 7. júna 2017 – pozn.), SPF zaviedol viaceré nové projekty vedúce k stransparentneniu a zefektívneniu procesov. Uvedené zmeny ocenila samospráva, farmári, členovia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a ďalšie agrárne komory. Informácie uvedené na tlačovej konferencii, ktorými sa snažili zdiskreditovať osobu generálnej riaditeľky SPF, boli opakovane ozrejmené a vyvrátené aj pred poslancami Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. 

SPF sa zúčastnil rokovania SPPK

16. 07. 2018

Slovenský pozemkový fond sa zúčastnil rokovania Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory

Dňa 12.07.2018 sa vo Vígľaši uskutočnilo rokovanie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, ktorého sa zúčastnila aj generálna riaditeľka SPF JUDr. Adriana Šklíbová. 

V zmysle záverov predchádzajúcich stretnutí SPF so zástupcami SPPK a ďalších združení a zväzov prvovýrobcov, generálna riaditeľka SPF na rokovaní odpočtovala plnenie cieľov stanovených v oblastiach činnosti fondu, ktoré najviac súvisia s prvovýrobou. 

Generálna riaditeľka fondu taktiež informovala prítomných členov SPPK a ďalších zúčastnených o projektoch, ktoré SPF zrealizoval, ako aj o projektoch, ktoré v súčastnej dobe fond pripravuje. 

Tlačová správa z 16.07.2018

16. 07. 2018

Stanovisko SPF k tlačovej konferencii Generálneho prokurátora SR

K vyjadreniam Generálneho prokurátora SR, ktoré odzneli na dnešnej tlačovej konferencii k výsledkom preskúmania trestných vecí týkajúcich sa samostatne hospodáriacich roľníkov, Slovenský pozemkový fond uvádza, že fond o prideľovaní dotácií poľnohospodárom nerozhoduje ani ho nekontroluje.

SPF vykonáva správu pozemkov vo vlastníctve SR a nezistených vlastníkov, a tieto prenajíma žiadateľom podľa kritérií, ktoré sú stanovené v zákone č. 504/2003 Z. z. a nariadení vlády SR  č. 238/2010 Z. z..

SPF nemá zo zákona povinnosť skúmať, či nájomca poberá dotácie alebo nie.

Tlačová správa z 25.06.2018

25. 06. 2018

Na pôde SPF sa uskutočnilo pracovné stretnutie k Poľovnému revíru Teplá Voda.

Dnes 25.6.2018 sa na pôde Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, 817 15 Bratislava uskutočnilo pracovné stretnutie  k téme: „Ďalšie smerovanie spôsobu užívania spoločného poľovného revíru Teplá Voda".

Stretnutia, ktoré bolo iniciované Slovenským pozemkovým fondom, sa zúčastnili zástupcovia najväčších vlastníkov poľovných pozemkov v Poľovnom revíri Teplá Voda a poľovných združení, ktoré majú záujem o užívanie predmetného revíru.

Zástupcovia Slovenského pozemkového fondu na pracovnom stretnutí vypočuli všetky strany a požiadali zúčastnených, aby sa do 31. júla 2018 dohodli na spoločnom návrhu riešenia aktuálnej situácie v predmetnom poľovnom revíri, ktoré bude z ich strany vzájomne akceptovateľné.   

Slovenský pozemkový fond v predmetnom poľovnom revíri spravuje a nakladá s výmerou 279 hektárov pozemkov, čo predstavuje 26,72 % z celkovej výmery revíru 1044 hektárov. Ostatní vlastníci poľovných pozemkov v predmetnom revíri preto majú možnosť rozhodnúť o ďalšom užívaní aj bez SPF.

Zobraziť stránku:12345678910