Oznamy a aktuality

Hromadné čerpanie dovolenky 2017

20. 12. 2017
Hromadné čerpanie dovolenky počas vianočných sviatkov.
Slovenský pozemkový fond oznamuje, že po dohode so zástupcami zamestnancov vyhlasuje zamestnávateľ hromadné čerpanie dovolenky pre všetkých zamestnancov SPF v termíne od 27. decembra 2017 (streda) do 29. decembra 2017 (piatok) vrátane, t. j. tri pracovné dni. V týchto dňoch preto nebudú môcť byť klienti Slovenského pozemkového fondu vybavovaní. 
Klientov v prípade odborných konzultácií príjme v rámci úradných hodín miestne príslušný REGIONÁLNY ODBOR SPF v úradných dňoch od 2. januára 2018.
Na GR SPF je možné doručiť písomnosti do podateľne od 2. januára 2018.

Možnosť prevodu pozemkov SPF na bývanie formou nájomných bytov

20. 12. 2017

Slovenský pozemkový fond touto cestou informuje o možnosti prevodu alebo dlhodobej výpožičky pozemkov SPF na bývanie formou nájomných bytov podľa § 34 ods. 10 až 12 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.

Dôležitý oznam pre verejnosť

24. 11. 2017

Slovenský pozemkový fond oznamuje, že v súvislosti s projektom Centrálnej podateľne bude od 4.12.2017 akékoľvek osobne doručené zásielky prijímať iba na Centrálnej podateľni v budove generálneho riaditeľstva SPF na Búdkovej ulici č. 36 v Bratislave.

Zároveň upozorňujeme verejnosť, že všetky písomnosti adresované regionálnym odborom SPF a doručované Slovenskou poštou, a.s. sú automaticky doposielané do Centrálnej podateľne v Bratislave.

Akákoľvek zásielka doručená na regionálny odbor SPF inou doručujúcou spoločnosťou alebo osobne nebude prevzatá. 

Oznam celoslovenská porada

21. 11. 2017

Oznamujeme žiadateľom a návštevníkom Slovenského pozemkového fondu /ďalej len „SPF“/,

že v dňoch 30.11.2017 – 01.12.2017 sa uskutoční celoslovenská pracovná porada zamestnancov SPF.

Z tohto dôvodu budú pracoviská SPF zatvorené.

Oznam_SPF RO Trnava, Pracovisko Galanta

01. 11. 2017
Slovenský  pozemkový fond /ďalej len „SPF“/ oznamuje, že dňom 2.11.2017 bolo zriadené a sprevádzkované  pracovisko SPF v Galante.
Sídlo:
SPF, Regionálny odbor Trnava, Pracovisko Galanta, Zoltána Kodálya č. 29, 924 01 Galanta    

Odstávka webového sídla dňa 26.6.2017

26. 06. 2017

Dňa 26.6.2017 v čase od 15:00 do 16:00 hod. nebude webové sídlo www.pozfond.sk dostupné.

Ďakujeme za porozumenie

 

Odstávka webového sídla

22. 06. 2017

Odstávka webového sídla www.pozfond.sk

V dňoch 24.06.2017-25.06.2017 v čase od 9.00-24.00 hod nebude webové sídlo www.pozfond.sk dostupné.

Za porozumenie ďakujeme

Nová ústavná definícia a rámec ochrany poľnohospodárskej pôdy

12. 06. 2017

Dňa 01.06.2017 bol v Zbierke zákonov SR vyhlásený ústavný zákon č. 137/2017 Z. z., ktorým sa s účinnosťou odo dňa vyhlásenia mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.   

Novela zákonov upravujúcich kompetencie Slovenského pozemkového fondu

12. 06. 2017

Dňa 09.06.2017 bol v Zbierke zákonov SR vyhlásený zákon č. 153/2017 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 01.09.2017 mení a dopĺňa zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva,pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

Zverejnenie životopisu Generálnej riaditeľky SPF JUDr. Adriany Šklíbovej

09. 06. 2017

Slovenský pozemkový fond oznamuje, že dňom 7.6.2017 bola menovaná do funkcie generálnej riaditeľky Slovenského pozemkového fondu JUDr. Adriana Šklíbová. V tejto súvislosti zverejňujeme životopis generálnej riaditeľky SPF.

Zobraziť stránku:12345678910