Oznamy a aktuality

Nová ústavná definícia a rámec ochrany poľnohospodárskej pôdy

12. 06. 2017

Dňa 01.06.2017 bol v Zbierke zákonov SR vyhlásený ústavný zákon č. 137/2017 Z. z., ktorým sa s účinnosťou odo dňa vyhlásenia mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.   

Novela zákonov upravujúcich kompetencie Slovenského pozemkového fondu

12. 06. 2017

Dňa 09.06.2017 bol v Zbierke zákonov SR vyhlásený zákon č. 153/2017 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 01.09.2017 mení a dopĺňa zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva,pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

Zverejnenie životopisu Generálnej riaditeľky SPF JUDr. Adriany Šklíbovej

09. 06. 2017

Slovenský pozemkový fond oznamuje, že dňom 7.6.2017 bola menovaná do funkcie generálnej riaditeľky Slovenského pozemkového fondu JUDr. Adriana Šklíbová. V tejto súvislosti zverejňujeme životopis generálnej riaditeľky SPF.

Oznam pre verejnosť_01. a 06.marca 2017

23. 02. 2017
Slovenský pozemkový fond /ďalej len „SPF“/ oznamuje, že v dňoch 01.03.2017 a 06.03.2017 bude Podateľňa na GR SPF z technických príčin zatvorená.

Oznam pre verejnosť 22.02.2017

21. 02. 2017

Dňa 22.02.2017 RO Nitra a pracovisko Levice nebudú dostupné pre verejnosť od 11.30 hod. 

Register partnerov verejného sektora

02. 02. 2017
Dňa 01.2.2017 nadobudol účinnosť zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, podľa ktorého je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy, povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora, pokiaľ prijíma finančné plnenie, majetok, práva k majetku alebo iné  majetkové práva od štátu nad zákonom stanovený limit.
Bližšie informácie sú zverejnené na stránke Ministerstva spravodlivosti SR http://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/RPVS/Uvod.aspx

Zmena úradných hodín Slovenského pozemkového fondu od 01.02.2017

25. 01. 2017

Klientov v prípade odborných konzultácií príjme v rámci úradných hodín miestne príslušný REGIONÁLNY ODBOR SPF v úradných dňoch:

Pondelok        od 08:30 hod. do 12:30 hod.

Streda           od 08:30 hod. do 17:00 hod.

Piatok            od 08:30 hod. do 12:30 hod.

 

 

Podateľňa GR SPF:

Na GR SPF je možné doručiť písomnosti do podateľne v dňoch:

Pondelok - Štvrtok        od 07:00 hod. do 15:00 hod.

Piatok                           od 07:00 hod. do 12:30 hod.

Hromadné čerpanie_2016

20. 12. 2016
Hromadné čerpanie dovolenky počas vianočných sviatkov.
Slovenský pozemkový fond oznamuje, že po dohode so zástupcami zamestnancov vyhlasuje zamestnávateľ hromadné čerpanie dovolenky pre všetkých zamestnancov SPF v termíne od 27. decembra 2016 (utorok) do 30. decembra 2016 (piatok) vrátane, t. j. štyri pracovné dni. V týchto dňoch preto nebudú môcť byť klienti Slovenského pozemkového fondu vybavovaní.

Oznam pre verejnosť 18.11.2016

15. 11. 2016

Slovenský pozemkový fond oznamuje širokej verejnosti, že dňa 18.11.2016 budú z prevádzkových dôvodov  uzatvorené podateľne na všetkých pracoviskách SPF vrátane podateľne na generálnom riaditeľstve a v tento deň budú zrušené aj stránkové hodiny.

Oznam pre verejnosť 16.09.2016

13. 09. 2016

Slovenský pozemkový fond /ďalej len SPF/ oznamuje, že dňa 16.09.2016 bude Podateľňa na GR SPF a RO SPF Bratislava z technických príčin zatvorená.

Zobraziť stránku:12345678910