Oznamy a aktuality

Oznam pre verejnosť_01. a 06.marca 2017

23. 02. 2017
Slovenský pozemkový fond /ďalej len „SPF“/ oznamuje, že v dňoch 01.03.2017 a 06.03.2017 bude Podateľňa na GR SPF z technických príčin zatvorená.

Oznam pre verejnosť 22.02.2017

21. 02. 2017

Dňa 22.02.2017 RO Nitra a pracovisko Levice nebudú dostupné pre verejnosť od 11.30 hod. 

Register partnerov verejného sektora

02. 02. 2017
Dňa 01.2.2017 nadobudol účinnosť zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, podľa ktorého je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy, povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora, pokiaľ prijíma finančné plnenie, majetok, práva k majetku alebo iné  majetkové práva od štátu nad zákonom stanovený limit.
Bližšie informácie sú zverejnené na stránke Ministerstva spravodlivosti SR http://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/RPVS/Uvod.aspx

Zmena úradných hodín Slovenského pozemkového fondu od 01.02.2017

25. 01. 2017

Klientov v prípade odborných konzultácií príjme v rámci úradných hodín miestne príslušný REGIONÁLNY ODBOR SPF v úradných dňoch:

Pondelok        od 08:30 hod. do 12:30 hod.

Streda           od 08:30 hod. do 17:00 hod.

Piatok            od 08:30 hod. do 12:30 hod.

 

 

Podateľňa GR SPF:

Na GR SPF je možné doručiť písomnosti do podateľne v dňoch:

Pondelok - Štvrtok        od 07:00 hod. do 15:00 hod.

Piatok                           od 07:00 hod. do 12:30 hod.

Hromadné čerpanie_2016

20. 12. 2016
Hromadné čerpanie dovolenky počas vianočných sviatkov.
Slovenský pozemkový fond oznamuje, že po dohode so zástupcami zamestnancov vyhlasuje zamestnávateľ hromadné čerpanie dovolenky pre všetkých zamestnancov SPF v termíne od 27. decembra 2016 (utorok) do 30. decembra 2016 (piatok) vrátane, t. j. štyri pracovné dni. V týchto dňoch preto nebudú môcť byť klienti Slovenského pozemkového fondu vybavovaní.

Oznam pre verejnosť 18.11.2016

15. 11. 2016

Slovenský pozemkový fond oznamuje širokej verejnosti, že dňa 18.11.2016 budú z prevádzkových dôvodov  uzatvorené podateľne na všetkých pracoviskách SPF vrátane podateľne na generálnom riaditeľstve a v tento deň budú zrušené aj stránkové hodiny.

Oznam pre verejnosť 16.09.2016

13. 09. 2016

Slovenský pozemkový fond /ďalej len SPF/ oznamuje, že dňa 16.09.2016 bude Podateľňa na GR SPF a RO SPF Bratislava z technických príčin zatvorená.

Oznam obchodná verejná súťaž 12.09.2016

12. 09. 2016

Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava v zastúpení

ATTORNEYS GROUP s.r.o., Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica – mandatár /ďalej len „vyhlasovateľ“/, v súlade s príslušnými ustanoveniami  zákona  č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a §§ 281 - 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje

 obchodnú verejnú súťaž (štvrté kolo) na predaj nehnuteľností vo vlastníctve SR v správe SPF

Oznam obchodná verejná súťaž 20.07.2016

25. 07. 2016
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
v zastúpení ATTORNEYS GROUP s.r.o., Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica – mandatár
/ďalej len „vyhlasovateľ“/, v súlade s príslušnými ustanoveniami  zákona  č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
a §§ 281 - 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (tretie kolo)
na predaj nehnuteľností vo vlastníctve SR v správe SPF

Oznam_16.06.2016

16. 06. 2016

Slovenský pozemkový fond oznamuje, že

Zobraziť stránku:12345678910