Oznamy a aktuality

Slovenský pozemkový fond verejno obchodná súťaž

09. 11. 2015

Slovenský pozemkový fond verejno obchodná súťaž

Oznam pre verejnosť

26. 10. 2015

Oznamujeme žiadateľom a návštevníkom Slovenského pozemkového fondu /ďalej len „SPF“/, že v dňoch 05. – 06.11.2015 sa uskutoční celoslovenská pracovná porada zamestnancov SPF. 

Oznámenie o vyhlásení výzvy PPA pre mladých poľnohospodárov

12. 10. 2015
Oznámenie o vyhlásení výzvy PPA pre mladých poľnohospodárov

Oznam _obchodná verejná súťaž

24. 09. 2015

Oznam obchodno verejná súťaž

Oznam - zmena sídla RO

22. 09. 2015

Oznamujeme vám, že v dňoch 24.9. a 25.9. 2015 sa bude pracovisko RO SPF Nové Zámky sťahovať do nových kancelárskych priestorov.

Oznam-obchodná verejná súťaž

22. 07. 2015
v súlade s príslušnými ustanoveniami  zákona  č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a §§ 281 - 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľností vo vlastníctve SR v správe SPF

Slovenský pozemkový fond vyhlasuje obchodno verejnú súťaž

27. 05. 2015

Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15  Bratislava v zastúpení ATTORNEYS GROUP s.r.o., Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica – mandatár

/ďalej len „vyhlasovateľ“/, v súlade s príslušnými ustanoveniami  zákona  č. 330/1991 Zb. v znení. neskorších predpisov

a §§ 281 - 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje 

obchodnú verejnú súťaž

na predaj nehnuteľností vo vlastníctve SR v správe SPF

predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu k.ú. Topoľčany

06. 05. 2015

SR – Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava ako správca majetku štátu (ďalej len „správca“) v zmysle ust. § 8aa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponúka na predaj prebytočný nehnuteľný majetok štátu:

Ponukové konanie k.ú. Budkovce, k.ú. Sliepkovce

13. 03. 2015

Oznámenie o ponukovom konaní:

Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, vyhlasuje PONUKOVÉ KONANIE na nájom poľnohospodárskych pozemkov v správe a nakladaní Slovenského pozemkového fondu  v katastrálnom území   Budkovce a Sliepkovce, okres Michalovce

SPF oznamuje

27. 02. 2015

Slovenský pozemkový fond oznamuje verejnosti, že vzor žiadosti o prenájom pozemkov

Zobraziť stránku:12345678910