Oznamy a aktuality

Obchodná verejná súťaž (2. kolo) oznam

18. 05. 2016

Oznam obchodno verejná súťaž (druhé kolo)

Obchodná verejná súťaž _oznam

07. 04. 2016
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava v zastúpení
ATTORNEYS GROUP s.r.o., Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica – mandatár
/ďalej len „vyhlasovateľ“/, v súlade s príslušnými ustanoveniami  zákona  č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
a §§ 281 - 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje

Oznam – úradné hodiny

05. 04. 2016

Slovenský pozemkový fond oznamuje, že dňa 6.04.2016 /streda/ budú úradné hodiny a podateľňa na GR SPF z technických príčin len od 8.30 hod. do 12.00 hod.

OZNAM o výške nájomného

18. 02. 2016
OZNAM
o výške nájomného pri prenájme pozemkov na poľnohospodársky účel

Oznam k § 10 ods. 3 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách

10. 02. 2016

Slovenský pozemkový fond oznamuje, že pri výkone oprávnení, ktoré mu vyplývajú pri správe a nakladaní podielov spoločnej nehnuteľnosti podľa § 10 ods. 3 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 97/2013 Z.z.“) vyžaduje od pozemkových spoločenstiev pri uzatváraní nájomnej zmluvy nasledujúce doklady:

STANOVISKO K OTÁZKAM REDAKTORKY VERONIKY ŠMIRALOVEJ (AKTUALITY.SK)

15. 01. 2016
STANOVISKO K OTÁZKAM
REDAKTORKY VERONIKY ŠMIRALOVEJ (AKTUALITY.SK) 

Hromadné čerpanie_2015

17. 12. 2015

Hromadné čepanie

Slovenský pozemkový fond verejno obchodná súťaž

09. 11. 2015

Slovenský pozemkový fond verejno obchodná súťaž

Oznam pre verejnosť

26. 10. 2015

Oznamujeme žiadateľom a návštevníkom Slovenského pozemkového fondu /ďalej len „SPF“/, že v dňoch 05. – 06.11.2015 sa uskutoční celoslovenská pracovná porada zamestnancov SPF. 

Oznámenie o vyhlásení výzvy PPA pre mladých poľnohospodárov

12. 10. 2015
Oznámenie o vyhlásení výzvy PPA pre mladých poľnohospodárov
Zobraziť stránku:12345678910