Dôležitý oznam pre verejnosť

Slovenský pozemkový fond oznamuje, že v súvislosti s projektom Centrálnej podateľne bude od 4.12.2017 akékoľvek osobne doručené zásielky prijímať iba na Centrálnej podateľni v budove generálneho riaditeľstva SPF na Búdkovej ulici č. 36 v Bratislave.

Zároveň upozorňujeme verejnosť, že všetky písomnosti adresované regionálnym odborom SPF a doručované Slovenskou poštou, a.s. sú automaticky doposielané do Centrálnej podateľne v Bratislave.

Akákoľvek zásielka doručená na regionálny odbor SPF inou doručujúcou spoločnosťou alebo osobne nebude prevzatá. 

24. 11. 2017

Späť na archív