Hromadné čerpanie dovolenky 2017

Hromadné čerpanie dovolenky počas vianočných sviatkov.
Slovenský pozemkový fond oznamuje, že po dohode so zástupcami zamestnancov vyhlasuje zamestnávateľ hromadné čerpanie dovolenky pre všetkých zamestnancov SPF v termíne od 27. decembra 2017 (streda) do 29. decembra 2017 (piatok) vrátane, t. j. tri pracovné dni. V týchto dňoch preto nebudú môcť byť klienti Slovenského pozemkového fondu vybavovaní.
Klientov v prípade odborných konzultácií príjme v rámci úradných hodín miestne príslušný REGIONÁLNY ODBOR SPF v úradných dňoch od 2. januára 2018.
Na GR SPF je možné doručiť písomnosti do podateľne od 2. januára 2018.

20. 12. 2017

Späť na archív