Hromadné čerpanie dovolenky počas sviatkov.

Hromadné čerpanie dovolenky počas sviatkov.

Slovenský pozemkový fond (ďalej len SPF“) oznamuje, že po dohode so zástupcami zamestnancov vyhlasuje zamestnávateľ hromadné čerpanie dovolenky pre všetkých zamestnancov SPF v termíne od 27. decembra 2018 (štvrtok) do 31. decembra 2018 (pondelok) vrátane, t. j. tri pracovné dni.

V týchto dňoch preto nebudú môcť byť klienti SPF vybavovaní. Klientov v prípade odborných konzultácií príjme v rámci úradných hodín miestne príslušný REGIONÁLNY ODBOR SPF v úradných dňoch od 2. januára 2018.

Na GR SPF je možné doručiť písomnosti do podateľne od 2. januára 2018.

19. 12. 2018

Späť na archív