Oznam pre verejnosť 02.11.2018

Slovenský pozemkový fond /ďalej len SPF/ oznamuje, že dňa 02.11.2018 bude GR SPF a podateľňa GR SPF, Búdková č. 36, Bratislava z technických príčin zatvorená.

29. 10. 2018

Späť na archív