Oznam pre verejnosť _ celoslovenská porada

Oznamujeme žiadateľom a návštevníkom Slovenského pozemkového fondu /ďalej len „SPF“/,

že v dňoch 29.11.2018 – 30.11.2018 sa uskutoční celoslovenská pracovná porada zamestnancov SPF.

Z tohto dôvodu budú pracoviská SPF zatvorené.

20. 11. 2018

Späť na archív