Ďalší dokument môžete stiahnúť za sekúnd.
Číslo zmluvy
Partner
Dátum podpisu Dátum zverejnenia Výška nájmu  
01489/2016-PNZ -P40406/16.00
Obec Jaslovské Bohunice
17.01.2017 17.01.2017 40,00 link na dokument
01803/2016-PNZ -P40703/14.02
AGROSEMA, s.r.o.
17.01.2017 17.01.2017 31 633,40 link na dokument
05191/2015-PNZ -P42652/05.08
AGROHONT DUDINCE, a.s.
17.01.2017 17.01.2017 5 824,30 link na dokument
01379/2016-PNZ -P40389/16.00
Poľnohospodárske družstvo Oľšavica - Brutovce
17.01.2017 17.01.2017 86,17 link na dokument
02777/2016-PNZ -P40740/16.00
Šanoba Jaroslav
17.01.2017 17.01.2017 10,00 link na dokument
02722/2016-PNZ -P40730/16.00
Vrlíková Beáta, Mgr., SHR
17.01.2017 17.01.2017 430,34 link na dokument
02571/2016-PNZ -P40694/16.00
ASPO a Z.M., s.r.o.
17.01.2017 17.01.2017 622,65 link na dokument
02352/2016-PNZ -P40630/16.00
Csomor Rudolf, Ing., SHR
17.01.2017 17.01.2017 8 041,80 link na dokument
02297/2016-PNZ -P40620/16.00
Jantová Diana
17.01.2017 17.01.2017 30,00 link na dokument
02100/2016-PNZ -P40553/16.00
ORAGRO-V s.r.o.
17.01.2017 17.01.2017 4 988,95 link na dokument

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 125 126 127 128 129