Ďalší dokument môžete stiahnúť za sekúnd.
Číslo zmluvy
Partner
Dátum podpisu Dátum zverejnenia Výška nájmu  
00692/2016-PNZ -P40203/16.00
Poľnohospodárske družstvo Orechová Potôň
17.01.2017 17.01.2017 20 599,97 link na dokument
02163/2016-PNZ -P40573/16.00
Kuráň Martin JUDr.
17.01.2017 17.01.2017 25,00 link na dokument
02131/2016-PNZ -P40560/16.00
Bukoven Marek
17.01.2017 17.01.2017 30,00 link na dokument
00765/2016-PNZ -P40219/16.00
Bučková Beáta, SHR
17.01.2017 17.01.2017 250,78 link na dokument
02073/2016-PNZ -P40544/16.00
Poľnohospodárske družstvo Nižný Hrušov
17.01.2017 17.01.2017 7 400,22 link na dokument
02045/2016-PNZ -P40537/16.00
Roľnícko-obchodné družstvo Vyšný Žipov
17.01.2017 17.01.2017 2 619,32 link na dokument
01913/2016-PNZ -P40506/16.00
Choborová Iveta, SHR
17.01.2017 17.01.2017 752,63 link na dokument
01106/2016-PNZ -P40306/16.00
Podielnícké poľnohospodárske družstvo Trhové Mýto
17.01.2017 17.01.2017 17 658,05 link na dokument
01695/2016-PNZ -P40451/16.00
AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť s.r.o.
17.01.2017 17.01.2017 328,77 link na dokument
01639/2016-PNZ -P40433/16.00
SLOV – MART, s.r.o.
17.01.2017 17.01.2017 274,51 link na dokument

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 129 130 131 132 133