Ďalší dokument môžete stiahnúť za sekúnd.
Číslo zmluvy
Partner
Dátum podpisu Dátum zverejnenia Výška nájmu  
02398/2017-PNZ -P50046/17.60
MEST.URBÁR.SPOL.PS KLÁŠTOR P/ZNIEV.
23.11.2017 23.11.2017 2 053,09 link na dokument
02261/2017-PNZ -P50044/17.60
PS vlastníkov les. poz. v obci Vieska nad Žitavou
23.11.2017 23.11.2017 96,98 link na dokument
02117/2017-PNZ -P50032/14.61
Urbariát pozemkové spoločenstvo Dlhé Pole
23.11.2017 23.11.2017 2 262,76 link na dokument
02324/2017-PNZ -P50001/15.61
Urbársky spolok,poz spoločenstvo Zemanská Kotešová
23.11.2017 23.11.2017 46,70 link na dokument
01887/2017-PNZ -P50035/17.60
Pozem.spoloč.vlastníkov urb.majetku
23.11.2017 23.11.2017 12,60 link na dokument
03200/2017-PNZ -P40520/15.01
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
16.11.2017 23.11.2017 3 931,73 link na dokument
03232/2017-PNZ -P41421/05.08
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica
21.11.2017 23.11.2017 8 055,37 link na dokument
03233/2017-PNZ -P40475/15.02
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
16.11.2017 23.11.2017 2 185,78 link na dokument
03186/2017-PNZ -P40511/15.01
BIOFARMA ŠUŇAVA POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
16.11.2017 23.11.2017 1 182,21 link na dokument
03176/2017-PNZ -P40806/14.03
RaVOD Pata roľn.a výrobnoobch. druž
21.11.2017 23.11.2017 21 140,73 link na dokument

1 2 3 4 5  ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134