Profil verejného obstarávateľa

Skip Navigation Links.
Expand Nadlimitné zákazkyNadlimitné zákazky
Expand Podlimitné zákazkyPodlimitné zákazky
Expand Zákazky obstarávané podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní (2013 - archív)Zákazky obstarávané podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní (2013 - archív)
Expand Zákazky obstarávané podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní (2014 - aktuálne)Zákazky obstarávané podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní (2014 - aktuálne)
Expand Správa o zákazkách podľa § 91 ods.1 písm.a)Správa o zákazkách podľa § 91 ods.1 písm.a)