Zasadnutie Rady pozemkového fondu bude dňa 19. 10. 2017.
Zmluvy budú prístupné na prezeranie a námietkovanie od 5. 10. 2017.
Námietky môžete podávať do 17. 10. 2017.
Počet prístupov: 1657
Počet námietok: 1
Počet otvorených dokumentov: 505

OZNAM
V prípade, že v podanej námietke nebude uvedená plná adresa pisateľa, nebude na námietku zo strany SPF odpovedané.

Por. číslo Nájomca Číslo zmluvy Katastrálne úz. E/I Doba nájmu Výmera [ha] Ročný nájom [€] / nájom za 1 ha
1 Ing. Zsolt Puskás, SHR 01531/2017-PNZ -P40393/17.00 Bardoňovo E 31.10.2026 0,3518 18,28 / 51,96 link na dokument Námietkuj
2 BODROG TRADE s.r.o. 01441/2017-PNZ -P40374/17.00 Somotor, Veľký Kamenec E 31.10.2023 10,2657 393,86 / 38,37 link na dokument Námietkuj
3 Doletina Matej 00239/2017-PNZ -P40068/17.00 Handlová I neurčitá 0,1516 10,00 / 65,96 link na dokument Námietkuj
4 Vladimír Živický 03861/2015-PNZ -P41236/15.00 Kalinčiakovo E 31.10.2023 0,1261 20,00 / 158,6 link na dokument Námietkuj
5 Horňáková Miroslava 03780/2016-PNZ -P40872/16.00 Sihla I neurčitá 0,0469 16,42 / 350,11 link na dokument Námietkuj
6 Chateau Vécsey, s.r.o 00091/2017-PNZ -P40026/17.00 Cejkov E 31.10.2022 2,5032 119,21 / 47,62 link na dokument Námietkuj
7 Farma Brestov, s.r.o. 03650/2016-PNZ -P40835/16.00 Brestov neurč. 31.10.2022 51,8789 1068,29 / 20,59 link na dokument Námietkuj
8 Erika Švábová 00879/2017-PNZ -P40230/17.00 Biel I neurčitá 0,6780 13,34 / 19,68 link na dokument Námietkuj
9 Csizmadia Gejza 01468/2017-PNZ -P40379/17.00 Veľká Bara E neurčitá 1,2913 21,25 / 16,46 link na dokument Námietkuj
10 REAL-AGRO s.r.o. 02447/2017-PNZ -P40531/17.00 Bystrička, Ipeľský Potok, Málinec, Ozdín, Rovňany E/I 31.10.2027 414,5681 4831,26 / 11,65 link na dokument Námietkuj

1 2