Zasadnutie Rady pozemkového fondu bude dňa
Zmluvy budú prístupné na prezeranie a námietkovanie od
Námietky môžete podávať do
Počet prístupov: 0
Počet námietok: 0
Počet otvorených dokumentov: 0

OZNAM
V prípade, že v podanej námietke nebude uvedená plná adresa pisateľa, nebude na námietku zo strany SPF odpovedané.

Ďalší dokument môžete stiahnúť za sekúnd.