Zasadnutie Rady pozemkového fondu bude dňa 17. 8. 2017.
Zmluvy budú prístupné na prezeranie a námietkovanie od 3. 8. 2017.
Námietky môžete podávať do 15. 8. 2017.
Počet prístupov: 1575
Počet námietok: 14
Počet otvorených dokumentov: 952

OZNAM
V prípade, že v podanej námietke nebude uvedená plná adresa pisateľa, nebude na námietku zo strany SPF odpovedané.