Zasadnutie Rady pozemkového fondu bude dňa 28. 3. 2019
Zmluvy sú prístupné na prezeranie a námietkovanie od 14. 3. 2019
Námietky môžete podávať do 26. 3. 2019
Počet prístupov: 1549
Počet námietok: 1
Počet otvorených dokumentov: 893

OZNAM
V prípade, že v podanej námietke nebude uvedená plná adresa pisateľa, nebude na námietku zo strany SPF odpovedané.

Ďalší dokument môžete stiahnúť za sekúnd.
Por. číslo Číslo zmluvy
1 03690/2017-PNZ -P40694/17.00 link na dokument Námietkuj
2 02673/2018-PNZ -P40398/18.00 link na dokument Námietkuj
3 01212/2018-PNZ -P40259/18.00 link na dokument Námietkuj
4 02677/2018-PNZ -P40504/18.00 link na dokument Námietkuj
5 01362/2017-PNZ -P40350/17.00 link na dokument Námietkuj
6 01216/2018-PNZ -P40262/18.00 link na dokument Námietkuj
7 00336/2018-PNZ -P40057/18.00 link na dokument Námietkuj
8 00963/2018-PNZ -P40196/18.00 link na dokument Námietkuj
9 02284/2018-PNZ -P40461/18.00 link na dokument Námietkuj
10 03219/2018-PNZ -P40503/18.00 link na dokument Námietkuj

1 2