Zasadnutie Rady pozemkového fondu bude dňa 18. 5. 2017.
Zmluvy budú prístupné na prezeranie a námietkovanie od 4. 5. 2017.
Námietky môžete podávať do 16. 5. 2017.
Počet prístupov: 1877
Počet námietok: 10
Počet otvorených dokumentov: 504

OZNAM
V prípade, že v podanej námietke nebude uvedená plná adresa pisateľa, nebude na námietku zo strany SPF odpovedané.