Zasadnutie Rady pozemkového fondu bude dňa 14. 12. 2017.
Zmluvy budú prístupné na prezeranie a námietkovanie od 30. 11. 2017.
Námietky môžete podávať do 12. 12. 2017.
Počet prístupov: 1512
Počet námietok: 1
Počet otvorených dokumentov: 569

OZNAM
V prípade, že v podanej námietke nebude uvedená plná adresa pisateľa, nebude na námietku zo strany SPF odpovedané.