Zasadnutie Rady pozemkového fondu bude dňa 26. 9. 2019
Zmluvy sú prístupné na prezeranie a námietkovanie od 12. 9. 2019
Námietky môžete podávať do 24. 9. 2019
Počet prístupov: 1457
Počet námietok: 0
Počet otvorených dokumentov: 724

OZNAM
V prípade, že v podanej námietke nebude uvedená plná adresa pisateľa, nebude na námietku zo strany SPF odpovedané.

Ďalší dokument môžete stiahnúť za sekúnd.
Por. číslo Číslo zmluvy
1 00187/2019-PNZ -P40025/19.00 link na dokument Námietkuj
2 00786/2019-PNZ -P40135/19.00 link na dokument Námietkuj
3 03758/2015-PNZ -P41233/15.00 link na dokument Námietkuj
4 01785/2019-PNZ -P40324/19.00 link na dokument Námietkuj
5 01623/2019-PNZ -P40275/19.00 link na dokument Námietkuj
6 02282/2018-PNZ -P40459/18.00 link na dokument Námietkuj
7 01867/2019-PNZ -P40164/19.00 link na dokument Námietkuj
8 01725/2019-PNZ -P40314/19.00 link na dokument Námietkuj
9 01939/2019-PNZ -P40370/19.00 link na dokument Námietkuj
10 02025/2019-PNZ -P40377/19.00 link na dokument Námietkuj

1 2 3 4