Zasadnutie Rady pozemkového fondu bude dňa 28. 11. 2019
Zmluvy sú prístupné na prezeranie a námietkovanie od 14. 11. 2019
Námietky môžete podávať do 26. 11. 2019
Počet prístupov: 1536
Počet námietok: 3
Počet otvorených dokumentov: 770

OZNAM
V prípade, že v podanej námietke nebude uvedená plná adresa pisateľa, nebude na námietku zo strany SPF odpovedané.

Ďalší dokument môžete stiahnúť za sekúnd.
Por. číslo Číslo zmluvy
11 01454/2019-PNZ -P40170/19.00 link na dokument Námietkuj
12 02035/2019-PNZ -P40401/19.00 link na dokument Námietkuj
13 00924/2019-PNZ -P40167/19.00 link na dokument Námietkuj
14 01956/2019-PNZ -P40390/19.00 link na dokument Námietkuj
15 02045/2019-PNZ -P40402/19.00 link na dokument Námietkuj
16 02410/2019-PNZ -P40297/19.00 link na dokument Námietkuj
17 02578/2019-PNZ -P40494/19.00 link na dokument Námietkuj
18 00720/2019-PNZ -P40114/19.00 link na dokument Námietkuj
19 01390/2017-PNZ -P40286/17.00 link na dokument Námietkuj
20 01564/2019-PNZ -P40289/19.00 link na dokument Námietkuj

1 2 3 4 5