Zasadnutie Rady pozemkového fondu bude dňa 27. 8. 2019
Zmluvy sú prístupné na prezeranie a námietkovanie od 13. 8. 2019
Námietky môžete podávať do 25. 8. 2019
Počet prístupov: 1481
Počet námietok: 14
Počet otvorených dokumentov: 833

OZNAM
V prípade, že v podanej námietke nebude uvedená plná adresa pisateľa, nebude na námietku zo strany SPF odpovedané.

Ďalší dokument môžete stiahnúť za sekúnd.
Por. číslo Číslo zmluvy
11 00765/2019-PNZ -P40133/19.00 link na dokument Námietkuj
12 00782/2019-PNZ -P40131/19.00 link na dokument Námietkuj
13 01704/2018-PNZ -P40361/18.00 link na dokument Námietkuj
14 00456/2019-PNZ -P40059/19.00 link na dokument Námietkuj
15 02258/2018-PNZ -P40430/18.00 link na dokument Námietkuj
16 03373/2017-PNZ -P40617/17.00 link na dokument Námietkuj
17 00169/2019-PNZ -P40489/18.00 link na dokument Námietkuj
18 00651/2019-PNZ -P40109/19.00 link na dokument Námietkuj
19 00746/2019-PNZ -P40063/19.00 link na dokument Námietkuj
20 01122/2019-PNZ -P40208/19.00 link na dokument Námietkuj

1 2 3 4 5 6 7